Bijeenkomst

Zorgwekkend gedrag en radicalisering in het hoger onderwijs - Rondetafelconferentie

Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering / extremisme, polarisatie, huiselijk geweld; hoger onderwijsinstellingen kunnen bij deze thema’s samen met allerlei partners een belangrijke preventieve rol spelen. Een krachtige samenwerking tussen onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. 

Bent u als professional betrokken bij sociale veiligheid in het hoger onderwijs? Bijvoorbeeld als decaan, zorgcoördinator, studieloopbaancoach, privacy-officer, vertrouwenspersoon, veiligheidsadviseur, bestuurder, jurist of beleidsmedewerker of werkt u met hen samen vanuit het zorg- en of veiligheidsdomein? Wilt u weten wat er speelt op andere instellingen en hoe ze dat aanpakken of wilt u ervaringen delen? Kom dan naar de TU Delft op 28 november!

Wat kunt u verwachten?

  • Plenair programma met Paul Goossens (expert hoger onderwijs en Bram Douwes (middagvoorzitter)
  • Schets: van het krachtenveld rond zorgwekkend gedrag voor hoger onderwijsinstellingen
  • Presentatie: onderzoeksresultaten naar behoeften bij instellingen & ketenpartners in opdracht van het Platform IV-HO
  • Discussie: Waar lopen instellingen tegenaan? Wat zijn de dilemma’s, wat zijn de oplossingen?

Diverse interactieve workshops:

  • Polarisatie: toelichting op het ‘Drieluik Polarisatie’ gemaakt in opdracht van Platform IV-HO
  • Invloeden van buitenaf worden steeds harder gevoeld in het hoger onderwijs. Dit heeft mogelijke polariserende effecten. Hoe kan je dit drieluik toepassen?
  • Privacy: ervaringen uit de praktijk. Ingewikkelde casuïstiek Zorgwekkend Gedrag versus privacy
  • Overwegingen en samenwerkingsverbanden, waar liggen de uitdagingen?
  • Ideaalbeeld: Hoe geven we de ideale samenwerking tussen instellingen en (keten)partners vorm?

Meer informatie en aanmelden
Lees meer in deze pdf

Georganiseerd door het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs in samenwerking met de Vereniging Hogescholen, VSNU en de Technische
Universiteit Delft.