Bijeenkomst

Eerste Landelijke Ad-conferentie

Tijdens de conferentie worden Ad-opleidingen vanuit verschillende invalshoeken belicht: vanuit docenten, decanen en (studie)loopbaanbegeleiders, de voor- en vervolgopleidingen, werkgevers, het management, de beleidsmakers en de studenten zelf. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Inhoud
Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de omschrijving van niveau 5, de aansluiting van de Associate degree op mbo, vo, hbo en het werkveld, voorbeelden van inspirerend Ad-onderwijs en de ervaringen van studenten, docenten en werkgevers.

Ad Toptalentprijs
Dagvoorzitter Nadia Moussaid, bekend van onder andere programma’s als De Nieuwe Maan en Brandpunt+, presenteert de conferentie. Bovendien wordt de 1e Ad Toptalentprijs uitgereikt door minister van OCW Ingrid van Engelshoven. Meer informatie over deze Ad Toptalentprijs en hoe u studenten kunt aanmelden, vindt u hier.

Programma
Voor het volledige programma van de conferentie kijkt u op de pagina programma Ad-conferentie.

Aanmelden
De organisatie kijkt uit naar een mooie en inspirerende dag en nodigt u van harte uit om zich aan te melden.

Organisatie
Deze conferentie wordt georganiseerd door CAOS, in samenwerking met Windesheim Flevoland, het Landelijk Overlegplatform Associate degrees, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de gemeente Almere.


Over het platform
De Vereniging Hogescholen organiseert het landelijk overlegplatform Associate degrees. Alle hogescholen in Nederland die de Associate degree opleiding aanbieden of willen gaan aanbieden kunnen deelnemen aan het landelijk Platform Associate degrees.