Actualiteiten

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Foto rene degilde  090

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees het artikel

Wet stimuleert internationalisering en promotierecht voor lectoren

Vlaggen rechthoek

Vorige week is de Wet Bevordering Internationalisering hoger onderwijs aangenomen in de Eerste Kamer. Op een onderdeel na zijn hogescholen zeer tevreden met de wijzigingen in de wet. Zo worden double degree programma’s op basis van gesloten beurzen mogelijk gemaakt. Studenten hoeven daardoor niet bij twee instellingen het collegegeld te betalen. Zeer verheugd zijn hogescholen over de mogelijkheid dat lectoren in het hbo met een 0-urencontract bij een universiteit, nu ook het promotierecht kunnen krijgen. Over één onderdeel van de wet zijn hogescholen ontevreden, dat betreft de kosten bij talentselectie van bijvoorbeeld kunstopleidingen.

Lees het artikel

Koester waarden van hoger onderwijs en stop met geïnstitutionaliseerd wantrouwen

Thomdegraaf nieuwjaarstoespraak 2017 vierkant

Donderdag 19 januari vond, na de presentatie van het eindrapport onderzoek prestatieafspraken hbo door de Commissie Slob, de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging Hogescholen plaats met als thema ‘de Taal van Den Haag’. Japke-d. Bouma, columniste van het NRC, confronteerde de ruim 100 aanwezigen met het taalgebruik van het onderwijs in een humorvol betoog over zogenaamde ‘jeukwoorden’. Daarvoor sprak Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, tot de aanwezigen over de prestatieafspraken, gelijke kansen voor iedereen en de zorg over ontwikkelingen die de waarden van het hoger onderwijs onder druk zetten.

Lees het artikel

Met vertrouwen aansluiten

Mentorprogrammafriesland model

“Mbo’ers die naar het hbo willen hebben veel vragen. Bijvoorbeeld over de stad, op zichzelf wonen, de studie, die leuke kroeg en studentenvereniging. Je wilt graag slagen op het hbo maar voelt veel op je afkomen. Met het MentorProgramma Friesland organiseren wij mentoring en rolmodelschap voor mbo- en hbo-studenten, met als doel jongeren te versterken in hun keuzeproces. Dit gebeurt door het aangaan van een persoonlijk contact, een studentmentor relatie. Onze benadering werkt preventief en vergroot daarmee de kans van slagen op een effectieve aansluiting tussen mbo en hbo,” vertelt Syanna Cuperus van het programma dat al 20 jaar loopt.

Lees het artikel

Het is een kwestie van leiderschap

‘Het onbespreekbare bespreekbaar maken, is soms knap lastig’, zei Thom de Graaf bij de hoorzitting maandag over de reportage “Twee werelden, Twee werkelijkheden”. Hij licht toe dat het begint bij een College van Bestuur (CvB) dat erkent dat er verschillende werelden en werkelijkheden bestaan bij docenten en studenten op hun hogeschool of universiteit, en dat er een probleem is. Vervolgens is het belangrijk dat het CvB docenten steunt en hen stimuleert het gesprek aan te gaan met studenten. ‘Er zijn inmiddels vele initiatieven bij hogescholen en universiteiten, soms met steun van OCW, om democratische burgerschapsvorming meer onder de aandacht te brengen, en ook “bildung” is al jaren terug op de agenda.’ Bildung leeft bij instellingen, geeft Thom de Graaf aan. Er is veel discussie over, er worden voor docenten bijeenkomsten georganiseerd voor kennisdeling, er worden minors georganiseerd voor studenten.

Lees het artikel

Bijdragen aan beschaving - Hoger onderwijs als fundament

Bijdragen aan beschaving   frontcover   vierkant

Onder de titel 'Bijdragen aan beschaving - Hoger onderwijs als fundament' is een liber amicorum verschenen voor Ad de Graaf, scheidend directeur van de Vereniging Hogescholen, ter gelegenheid van zijn pensionering in september 2016. Het betreft een bundel van een veertigtal hoger onderwijs minnende essayisten. Zij zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan dit liber amicorum.

Lees het artikel

Toespraak Thom de Graaf - jaarcongres Vereniging Hogescholen 18 april 2013

Thom de Graaf

“Afgeleid door het streven naar rijkdom vragen we steeds vaker aan onze scholen om nuttige winstmakers voort te brengen in plaats van nadenkende burgers”  citeerde Thom de Graaf vanochtend in zijn openingstoespraak voor het #hbocongres 'Wereld van waarde' Martha Nussbaum. Hij vervolgde: 'Daar moeten we over blijven nadenken. Ik zeg niet dat wij in Nederland helemaal de foute richting zijn ingeslagen met onze aandacht voor techniek-onderwijs, aansluiting bij de zgn topsectoren en kwantificeerbare resultaten door prestatieafspraken en validering van diploma’s. Dat is ook nodig, natuurlijk. Maar het mag nooit een eenzijdige focus worden. Er is meer om je druk over te maken in het hoger onderwijs: inspiratie, goede voorbeelden, gemeenschapsgevoel, democratisch besef en morele verantwoordelijkheid. En daar hoort naar mijn vaste overtuiging ook bij dat onze studenten tijd en ruimte houden om naar de wereld te kijken en niet alleen maar als hazewindhonden zo snel mogelijk het studieparcours af te leggen. Goed onderwijs gaat om méér dan rendement!'  

Lees het artikel

In debat over Bildung tijdens derde #HBOdiscours - nieuwjaarsreceptie HBO-raad

Thom de Graaf

'Het aantal studenten in het HBO stabiliseert, de grote schaalsprong is wel over en dat is wat mij betreft goed nieuws. De hogescholen kunnen zich concentreren op kwaliteit in plaats van steeds maar weer meer kwantiteit, op inhoud van onderwijs en onderzoek en op nog betere verbindingen met samenleving en bedrijfsleven. 2013 is wat mij betreft het jaar van de inhoudelijke verdieping!,' aldus voorzitter Thom de Graaf vandaag tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vereniging van hogescholen in het Haagse museum Escher in Het Paleis.

Lees het artikel