Actualiteiten

Petitie aan Tweede Kamer voor voortzetting VO-HO netwerken

Uni leiden   tekening petitie 21

Scholen, docenten van VO-HO netwerken/Steunpuntenraad, VO-raad, VSNU en Vereniging Hogescholen bieden volgende week dinsdag, 1 november, een petitie aan in de Tweede Kamer. Wij hopen hiermee dat de Kamerleden de regering oproept om te blijven investeren in de VO-HO-netwerken. Deze regionale VO-HO netwerken vormen een solide infrastructuur waarin 12 universiteiten, 18 hogescholen, 400 VO-scholen en talloze bedrijven en maatschappelijke organisaties intensief samenwerken aan talentontwikkeling bij leerlingen en docenten. Daarbij ligt de nadruk op bètavakken maar inmiddels breidt het succes zich ook uit naar alfa en gamma. Via de VO-HO netwerken worden jaarlijks 10.000 docenten en 50.000 leerlingen bereikt. Met het oog op het verbeteren van ons studiesucces en de aansluiting met het voortgezet onderwijs, roepen wij u op hier de petitie te tekenen. 

Lees het artikel

Met hbo-onderzoek zorgen voor valorisatie

Omslagfoto agenda praktijkgericht onderzoek health 2015 vierkant

Michaël van Straalen (voorzitter van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en MKB Nederland) en Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) hebben op 11 december 2015 de eerste exemplaren van de Agenda Praktijkgericht Onderzoek Health voor de Topsector Life Sciences & Health ontvangen uit handen van Hans Schikan (lid van het Topteam van deze sector).

Lees het artikel

Succesvolle werksessie samenwerking Hogescholen en Topsectoren

Op 5 februari jl. vond de werksessie 'Samenwerking Hogescholen en Topsectoren' plaats, georganiseerd door de Vereniging Hogescholen. Naast bestuurders en andere vertegenwoordiging van 22 hogescholen, waren beleidsmakers en – uitvoerders bij elkaar om de gezamenlijke ambitie met betrekking tot de samenwerking tussen hogescholen en de topsectoren inhoud te geven.

Lees het artikel

AWTI: betrek hogescholen meer bij de topsectoren

De topsectorenaanpak heeft gezorgd voor een nieuwe dynamiek in de Nederlandse (kennis)economie. Dat blijkt uit ‘Balans van de topsectoren’ dat de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI) vandaag heeft gepubliceerd. Wel is het van belang om andere spelers zoals hogescholen, regionale overheden, het bredere innovatieve mkb en vakdepartementen beter te verbinden met de topsectorenaanpak. Dat gebeurt nu onvoldoende. “De toegevoegde waarde van hogescholen ligt vooral in het koppelen van innovatie aan de human capital agenda’s” schrijft de AWTI.

Lees het artikel