Actualiteit

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

De hogescholen maken zich grote zorgen over de voortdurende onduidelijkheid over het als zzp’er kunnen inhuren van vakspecialisten in het hoger beroepsonderwijs. Al geruime tijd is de onderwijssector in overleg met belastingdienst over de positie van deze groep. Dit overleg vindt plaats tegen de achtergrond van het kabinetsvoornemen om de zogenoemde schijnzelfstandigheid onder zzp’ers aan te pakken. Hiermee is de Vereniging Hogescholen als werkgeversvereniging het voor 100% mee eens. “Schijnconstructies dienen resoluut te worden aangepakt. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen enkel misverstand”, aldus De Graaf.

Onschatbare waarde
Echter, het hbo maakt wel degelijk gebruik van ‘echte’ zelfstandigen, aldus de Vereniging. Het zijn vakspecialisten in de verschillende beroepen waar het hbo voor opleidt. Denk aan een kunstenaar, een journalist of een gameontwikkelaar die als professional zijn of haar specifieke beroepskennis toevoegt aan datgene wat het reguliere docentencorps aan kennis overbrengt op de studenten. Deze professionals vullen naast hun eigen vakuitoefening een beperkt aantal uren per jaar naar eigen inzicht in bij een hogeschool. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Slecht
Het overleg met de Belastingdienst over de condities waaronder een vakspecialist als zzp’ers op een hogeschool mag werken, heeft nog niet tot consensus geleid. Dat heeft tot gevolg dat veel hogescholen niet weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft het aangaan van afspraken met vakspecialisten, die als zzp’er aan een hogeschool zijn of worden verbonden. “Wij vinden”, aldus Thom de Graaf, “deze situatie slecht voor het onderwijs. Wij doen dan ook een dringend beroep op de politiek om te bewerkstelligen dat de wet- en regelgeving op zo kort mogelijke termijn zodanig wordt aangepast dat de ‘echte’ zzp’er behouden blijft voor het hbo. Dit in het belang van de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs en daarmee in het belang van de toekomst van onze maatschappij die gebaat is bij goed opgeleide beroepsprofessionals.”

Gerelateerd

Herverdelen niet de oplossing

Actualiteit

Vandaag heeft de commissie Van Rijn het advies 'Wissels om - Naar een transparante en evenwichtige bekostiging, en meer samenwerking in hoger onderwijs en onderzoek' aangeboden aan de minister van OCW, Van Engelshoven. De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen over de gesuggereerde herverdeling van middelen in het hbo binnen de bestaande budgetten.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer

Afgestudeerde leraar tevredener over baan

Actualiteit

Afgestudeerde hbo’ers zijn in 2018 tevredener over hun baan. Vooral de onderwijssector springt in het oog. De onderwijssector heeft de hoogste stijging in baantevredenheid in vergelijking tot afgelopen jaar. Waar in 2017 74% van de pas afgestudeerde leraren met tevredenheid terugblikte op het eerste werkjaar, is in 2018 79% tevreden over het werk. Deze stijging in baantevredenheid blijkt ook uit een daling in pasafgestudeerde leraren die op zoek zijn naar ander werk (16% in 2016, 11% in 2017, en 7% in 2018). Dit blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor, het jaarlijkse onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van afgestudeerde hbo-studenten. “Deze cijfers gaan de goede kant op. We leiden steeds meer pabo-studenten op. Maar het is natuurlijk essentieel dat ze na hun opleiding ook daadwerkelijk met plezier in het onderwijs aan de slag blijven”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Zzp'er in het hbo

Standpunt

De Vereniging Hogescholen maakt zich ernstig zorgen dat de terechte aanpak van schijnzelfstandigheid door de Belastingdienst ten koste gaat van echte zelfstandigen die incidenteel les geven in het hbo.

Lees meer