Actualiteit

Zes workshops over 'Onderzoek' op jaarcongres Vereniging Hogescholen - 9 mei 2019

027 diverse bannerformaten eventbrite  2160x1080    verkleind

Futureproof: het hbo klaar voor de toekomst. Onder die titel organiseert de Vereniging Hogescholen op 9 mei a.s. het vijftiende jaarcongres voor en door hogescholen. Met in de middag meer dan 40 workshops verzorgd door 90 presentatoren van 15 hogescholen, de Vereniging Hogescholen, SIA, de Vereniging van Lectoren, andere organisaties en sponsoren. Ook zijn er meerdere debatten. De inhoud is gegroepeerd rondom vier thema's, namelijk de vier O's van het hbo: Omgeving, Onderwijs, Onderzoek, en Organisatie.

Workshops 'Onderzoek'
Over bijvoorbeeld het thema 'Onderzoek' zijn er zes deelsessies

De synergie tussen kunst en wetenschap: het Rotterdam Arts and Sciences Lab verbindt hbo en wo
Hoe vlecht je een hbo- en een wo-studie in elkaar en wat betekent dit voor het binaire stelsel? Hoe kunnen we met programma’s als het Rotterdam Arts and Sciences Lab inspelen op de onderwijsvraag van multigetalenteerde studenten? Op welke manier vullen artistiek onderzoek en academisch onderzoek elkaar aan en wat betekent dit voor transdisciplinair onderzoek? Daarover gaan de presentatoren van Codarts Rotterdam, Willem de Kooning Academie (Hogeschool Rotterdam) en Erasmus Universiteit Rotterdam met de aanwezigen tijdens deze sessie in gesprek.

Onderzoek van morgen
Tijdens deze creatieve sessie van het LOOV en het project SAMEN hbo Verpleegkunde gaan de deelnemers samen met een docent-onderzoeker, een kunstenaar en kunststudenten beelden creëren voor het onderzoek van morgen. Deze beelden zijn leidend bij de ontwikkeling van de fysieke prijs voor de Deltapremie. Dat is een nieuwe, toonaangevende praktijkgerichte onderzoeksprijs. De Deltapremie laat zien waar praktijk en onderzoek op innovatieve en impactvolle wijze samenkomen en doorwerken in de maatschappij. In het najaar van 2019 wordt de prijs voor het eerst uitgereikt door de Vereniging Hogescholen en Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA. 

Global Challenges, Local Impact – Praktijkgericht onderzoek in een internationale context
De vertaling van ‘global challenges’ naar ‘local impact’ is een uitdaging, in Nederland én daarbuiten. Maar wel een uitdaging die kansen biedt voor het praktijkgerichte onderzoek om zich te onderscheiden. Hogescholen, onderzoekers en lectoren kunnen daar in de praktijk gestalte aan geven op hun eigen onderzoeksthema’s. Een zorgvuldige internationale positionering en inbedding in relevante internationale onderzoeksnetwerken zijn hierbij cruciaal. De ambities van hogescholen voor hun onderzoek in internationaal perspectief staan centraal in deze workshop van de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA. In een interactieve sessie verkennen zij hoe hogescholen, lectoren en onderzoekers zich (kunnen) verhouden tot het onderzoek buiten onze landsgrenzen.

Impact van samenwerking tussen lectoren
Hogeschool Inholland, Het Groene Brein, Vereniging van Lectoren gaan tijdens deze workshop in op de diverse vormen van samenwerking tussen lectoraten, management van de opleidingen, universiteiten en werkveld. Zij verdiepen dat door de casus Platform Circulaire Economie lectoraten toe te lichten. Specifiek gaan zij daarbij in op de impact die dat platform heeft: nieuwe kennis en kennisaanpakken voor het oplossen van maatschappelijke, circulaire economie problemen. Vervolgens gaan de presentatoren met de deelnemers in discussie over hoe het platform zich verder kan ontwikkelen.

Daarnaast zijn er de sessies 'Centres of Expertise' (Vereniging Hogescholen) en 'Voorbij het valse dilemma: hoe wordt de hbo-bachelor praktijk- en onderzoeksintensief?' (De Haagse Hogeschool).

Aanmelden
Geïnteresseerd? Kom ook naar het jaarcongres! De toegang is gratis. Presentatoren, sprekers en de Vereniging hogescholen heten u graag welkom op 9 mei a.s. in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.
 

Gerelateerd

Hogescholen zetten opnieuw stappen met de Sustainable Development Goals

Actualiteit

De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten onderdeel zijn van het hoger onderwijs zodat de leiders van de toekomst uitgerust worden met de juiste kennis en vaardigheden. Op het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen werd bekend dat alle 36 hogescholen het SDG Charter hebben ondertekend. Maar daar blijft het niet bij: Avans Hogeschool, Fontys, Hanzehogeschool en Saxion lanceren een vernieuwend content- en stageplatform SDG on Stage dat studenten en duurzame ondernemingen rondom de Sustainable Development Goals verbindt.

Lees meer

Toekomst hbo ligt bij leven lang ontwikkelen

Actualiteit

Is het hbo klaar voor de toekomst? Die vraag staat vandaag centraal op het 15e jaarcongres van het hbo. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, benadrukte dat wat hem betreft de veranderende arbeidsmarkt niet onderschat moet worden. “Er zullen banen gaan verdwijnen en de arbeidsmarkt zal ingrijpend gaan veranderen. Hogescholen kunnen ervoor zorgen dat mensen kunnen omscholen of bijscholen in hun eigen tempo. Daar ligt een enorme publieke verantwoordelijkheid, en daar hoort ook extra publieke bekostiging bij”, aldus Limmen. Een leven lang leren is een van de Sustainable Development Goals (SDGs). Op het jaarcongres ondertekenden alle 36 hogescholen in Nederland het SDG-Charter en onderstreepten daarmee hun ambitie om samen met studenten en docenten zich in te zetten voor grote maatschappelijke uitdagingen die in de toekomst op ons afkomen.

Lees meer

Naar het jaarcongres? Download de congresapp

Actualiteit

Donderdag 9 mei organiseert de Verenging Hogescholen haar jaarcongres in 1931 Congrescentrum, Den Bosch. U heeft zich ook aangemeld? Om 9.00 uur staat de koffie klaar, om 9.45 uur start het programma. Wij raden u aan op tijd te komen, want we verwachten 1.000 deelnemers.

Lees meer