Actualiteit

Workshops jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017 op een rij

085 009 jaarcongres web tekst 03 02

Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen, dat dit jaar plaatsvindt op 6 april in De Rijtuigenloods te Amersfoort, belooft een zeer gevarieerd en vol programma voor deelnemers, workshoporganisatoren en sprekers. Bijvoorbeeld: 38 workshops, verdeeld over 5 thema's, gepresenteerd door ruim 90 deskundigen werkend bij en met hogescholen. Download het programmaboekje

De dag staat deze keer helemaal in het teken van ‘onderwijs’. We richten ons op alle medewerkers van hogescholen: bestuurders, docenten, lectoren, middenmanagers, beleidsadviseurs, faculteitsdirecteuren, coördinatoren, studenten, kortom: op iedereen die binnen (en ook buiten) de hogescholen bij het hoger beroepsonderwijs betrokken is.

Thema's
De dag is georganiseerd rond de volgende thema's: 

  • Werken aan kwaliteit
  • Doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit 
  • Hoger onderwijs tussen bestendiging en innovatie 
  • De ideale docent, wie is dat?
  • Wat mogen we eigenlijk vragen en verwachten van de student?

Vreemde ogen dwingen
Daarnaast zal in een drietal samenhangende bijeenkomsten worden ingegaan op de opbrengsten van het project 'Vreemde ogen dwingen' tot nu toe. Ondermeer de stand van zaken rond BKE/SKE en het Protocol voor de beoordeling van eindwerkstukken komen daarbij aan de orde. Ook deze workshops vindt u terug in het overzicht.

Meer informatie en aanmelden

Gerelateerd

Jaarcongres 2017 in beeld

Actualiteit

Afgelopen donderdag 6 april vond het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats in de Rijtuigenloods te Amersfoort. De titel van het congres: 'De o van hbo. Leren door ontwikkelen'. Het congres in vogelvlucht verbeeld.

Lees meer

Storify jaarcongres 2017

Actualiteit

700 deelnemers - 75 presentatoren - 5 thema's - 38 workshops - 5 hoorcolleges. Plus Youngworks en De Speld. De Storify over deze geslaagde dag.

Lees meer

Investeer duurzaam in het hbo!

Actualiteit

Dat is de oproep van Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, vandaag bij de opening van het 13e hbo-jaarcongres aan de formateur van een nieuw kabinet. “Start een krachtige dialoog met hoger onderwijsinstellingen, studenten, het beroepenveld, het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, over wat het hoger onderwijs in de toekomst wil”, aldus de Graaf, “want het hbo heeft laten zien dat we onze maatschappelijke opdracht goed kunnen vervullen, tot ieders tevredenheid, dus bouw voort op dat vertrouwen!”.

Lees meer