Actualiteit

Winnaar RAAK-award 2018: Fit to Perform – Codarts Rotterdam

Het RAAK-onderzoeksproject Fit to Perform van Codarts Rotterdam heeft de RAAK-award 2018 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek richt zich op de gezondheid van podiumkunstenaars. Op het SIA-congres kreeg lector Janine Stubbe de prijs uitgereikt uithanden van juryvoorzitter Reint Jan Renes. De tweede prijs is gewonnen door het project AROSSTA, een onderzoek naar inzet van artificiele riffen in Saba en St. Eustatius. De derde prijs ging naar Sociale Robots in de Zorg van Zuyd Hogeschool.

Eerste prijs: Fit to Perform
Het winnende onderzoekvan Codarts verbindt kennis vanuit de podiumkunsten, sport, gezondheidszorg, onderwijs en technologie met als doel blessures en mentale klachten bij podiumkunstenaars te voorkomen. Binnen het onderzoek is een online tool ontwikkeld die real-life informatie over de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars verzamelt, analyseert en visualiseert. Via een persoonlijk dashboard koppelt het de uitkomsten terug. De tool wordt gebruikt door studenten van Codarts en dansers van Het Nationale Ballet en het Scapino Ballet.

De jury is onder de indruk van de betrokkenheid van de praktijk bij dit onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn daar vanaf het allereerste begin getest, bijgesteld en uitgebreid. Deze aanpak heeft geleid tot een enorme impact op zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Bij Het Nationale Ballet heeft gebruik van de tool al geleid tot aanpassingen van de oefeningen. Er wordt veel meer preventief gewerkt en daar hebben de dansers echt baat bij. Het gebruik van de tool onder de studenten van Codarts is hoog, 90% van de studenten maakt er gebruik van. De tool biedt studenten individuele inzichten én heeft zijn weerslag op het verbeteren van het onderwijs. De inhoud van de lessen is aangepast naar aanleiding van de data uit de tool.

Een ander sterk punt is dat de onderzoekgroep steeds blijft zoeken naar nieuwe kansen en verbindingen. Via een onlangs opgerichte spin-off wordt de tool naar de markt gebracht. Het onderzoek gaat inmiddels ook door, nieuwe partners zoals Feyenoord en het Rotterdam Philharmonisch Orkest worden betrokken.

Tweede prijs: AROSSTA
Callum Reid nam namens AROSSTA van Hogeschool van Hall Larenstein de tweede prijs – een cheque van € 5.000 – in ontvangst. De koraalriffen van de Caribisch Nederlandse eilanden St. Eustatius en Saba zijn van groot ecologisch en economisch belang. De afgelopen decennia is dit ecosysteem ernstig achteruit gegaan. Het rif biedt minder schuilplaatsen aan vissen en zee-egels, die daardoor verdwijnen. Het gevolg daar weer van is dat het rif overwoekerd wordt met algen die nieuwe koraalaanwas bemoeilijken en zo voorkomen dat het rif zich herstelt. Het project AROSSTA onderzoekt samen met lokale natuurbeheerorganisaties of het lukt om met kunstmatige riffen het ecosysteem te herstellen. De grote verwevenheid en betrokkenheid van alle partijen, het inspelen op de specifieke lokale behoefte en het tegelijkertijd bijdragen aan de brede kennisbasis op dit gebied, maakt dat de jury het onderzoek met de tweede prijs waardeert.

Derde prijs: Sociale robots in de zorg
Sociale robots in de zorg van Zuyd Hogeschool heeft de derde prijs gewonnen. Dit project onderzocht de potentie, toepasbaarheid en het effect van sociale robots in de langdurige zorg. Een actueel en relevant maatschappelijk vraagstuk. Samen met meer dan 100 professionals uit de zorgsector pakten de onderzoekers implementatievraagstukken op en bestudeerden de effecten van robots in de zorg. De jury vindt de enorme betrokkenheid van de professionals uit de zorg bij dit project erg bijzonder. Het proces om technologie vertaalbaar te maken naar een doelgroep waarbij gebruik van deze technologie niet vanzelfsprekend is, dat doen deze onderzoekers op een innovatieve manier.

Publieksprijs
Naast de juryprijzen wordt ook elk jaar de publiekprijs uitgereikt. De deelnemers aan het SIA-congres kunnen stemmen op het onderzoeksproject dat zij het beste vinden. De maanden voorafgaand aan het congres kon ook online gestemd worden. Studentreporters volgden de projecten en deden daar verslag van. De laatste stemmen werden gegeven door de deelnemers van het congres. Na een aantal spannende maanden is de winnaar eindelijk bekend: Sociale robots in de zorg. De prijs werd op bijzondere wijze bekendgemaakt door studenten vanuit mbo, hbo en wo. 

Over de RAAK-award
Het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen verdient een brede doelgroep. Met die gedachte is in 2011 de RAAK-award in het leven geroepen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op het SIA-congres aan het door de jury best beoordeelde RAAK-project. Met de RAAK-award zet Regieorgaan SIA goed praktijkgericht onderzoek van hogescholen in de spotlights, verbreedt het de bekendheid en stimuleert de kwaliteit van het onderzoek.

De eerste prijswinnaar ontvangt € 10.000 én een korte film over het onderzoeksproject. De tweede prijs bestaat uit € 5.000,-. De derde prijs is €2.500,-.

Jury
​De jury bestond dit jaar uit:

  • Reint Jan Renes, lector Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein (juryvoorzitter)
  • Jalbert Kuijper, hoofd marketing Wereld Natuurfonds, ondernemer
  • Anna van Nunen, directeur Innofest

(Foto's: Codarts, Zuyd Hogeschool, SIA Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek)

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer