Actualiteit

Windesheim minoren en multidisciplinaire projecten

De Nieuwe Hanze Unie is een samenwerkingsverband in de regio Zwolle. Studenten van verschillende opleidingen en niveaus mbo en hbo werken in projecten samen om overheid, onderwijs, ondernemers en onderzoekers te helpen. Voor Windesheim is de Nieuwe Hanze Unie aanleiding om multidisciplinaire minoren te ontwikkelen waarmee studenten, docenten en onderzoekers vragen uit multidisciplinaire projecten optimaal kunnen oppakken.

Praktijkvoorbeeld 1: ‘Zwolle fit en vitaal’
Bijvoorbeeld het project ‘Zwolle fit en vitaal’ dat deze maand van start is gegaan en loopt tot aan de zomer van 2017. Centrale vragen daarin zijn: hoe kunnen we in Zwolle een bewegingshype op gang krijgen? En hoe kunnen we technologie hierbij inzetten? De opdracht aan de studenten van Windesheim: inventariseer wat er zoal gebeurt op het gebied van bewegen. Ontwikkel een concept op het gebied van gezond beweeggedrag dat aantrekkelijk en eenvoudig is voor leerlingen en gemakkelijk in te passen is in het basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang.

Praktijkvoorbeeld 2: ‘My perfect city’
Een tweede voorbeeld is het project ‘My perfect city’. Zwolle heeft als gemeente te maken met verschillende vraagstukken die ze moeten aanpakken, zodat de stad in 2030 nog steeds erg aangenaam is om in te wonen. De opdracht aan de Windesheim-studenten: onderzoek, bedenk oplossingen en kom met een strategie over hoe die vraagstukken aan te pakken. Het project resulteerde eind 2016 in aantal concrete producten: een event, een adviesrapport, een 3d-omgeving met daarin de wensen en mogelijkheden gevisualiseerd, visuals, prototypes en voorbeelden.

Minoren
Voor Windesheim vertaalt de vereiste onderwijsvernieuwing naar multidisciplinaire minoren zich in een modulaire opzet van het onderwijs. Daarmee kan de hogeschool elke minor steeds opnieuw anders inrichten, met andere studenten en afhankelijk van de projecten die voorliggen.  Het aanpakken van vragen uit multidisciplinaire projecten vereist bij de hogeschool een ‘bodemplaat’, en iemand die de steeds wisselende inrichting van die bodemplaat regelt. Daarnaast zijn er mensen nodig die brede projecten uit de regio weten op te halen. Bovendien vereist onderwijs op basis van multidisciplinaire een virtueel én een fysiek loket om vragen te beantwoorden. Een belangrijke taak voor het fysieke loket: over schotjes van opleidingen heen - soms buiten de gebaande paden om - mensen bij elkaar krijgen voor het oppakken van multidisciplinaire  projecten.

Meer informatie
Stuur voor aanvullende informatie een e-mail naar de Nieuwe Hanze Unie. Of bel met de op deze pagina vermelde contactpersonen. De Nieuwe Hanze Unie is ook actief op Facebook.

Gerelateerd

Gezocht: Innovatiefste hbo-student van Nederland

Article

Een (start)kapitaal en een inspirerende reis naar het epicentrum van innovatie: Sillicon Valley (VS). Samen vormen zij de hoofdprijs van de verkiezing 'Innovatiefste Student van Nederland', georganiseerd door Innovate in samenwerking met de tijdschriften Quest en Quote. Studeer jij aan een hogeschool? En heb jij een idee waarmee je de wereld eerlijker, gezonder en/of duurzamer kan maken? Stuur jouw initiatief dan in vóór 14 juni via www.innovate.community .

Lees meer

Verduurzamingsstages hbo’ers in de chemie 

Article

Het Centre of Expertise Biobased Economy, een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences, zet zich samen met de Green Chemistry Campus in voor meer stageplaatsen voor studenten die graag hun kennis willen toepassen bij bedrijven. Bedrijven die in deze tijden hulp kunnen gebruiken. Dat doen het Centre of Expertise Biobased Economy en de Green Chemistry Campus bijvoorbeeld door de organisatie van Green Matchmaking, een online event dat op 13 april jl. plaatsvond en waar bedrijven en studenten elkaar troffen. Het doel: zo veel mogelijk matches voor stages vanaf september 2021 of februari 2022.

Lees meer

Inspectie: uitval en studiewissel hbo-studenten daalt

Article

Benut de energie en de investeringen waarmee de gevolgen van corona worden hersteld. En herstel de onderliggende oorzaken van de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs. Die oproep doet de Inspectie van het Onderwijs in haar jaarlijkse rapport de Staat van het Onderwijs 2021. Voor het hoger beroepsonderwijs toont het rapport dat het aantal studenten fors is toegenomen, onder andere doordat het aantal gediplomeerden in het voortgezet onderwijs groter is en scholieren vaker direct, zonder tussenjaar, zijn doorgestroomd naar het hbo. De uitval onder studenten met een niet-westerse migratieachtergrond van de tweede generatie is sterker afgenomen dan de uitval onder andere groepen studenten. Beide groepen verschillen, anders dan in eerdere jaren, nog nauwelijks van elkaar. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “De verschillen in studieprestaties van studenten zijn kleiner dan ooit, dat toont de emancipatoire kracht van het hbo.”

Lees meer

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer