Actualiteit

Wel degelijk echte ZZP’ers in het hbo

Brief Vereniging Hogescholen - geplaatst in De Volkskrant 11-4-2014

‘Fiscus pakt schijnzelfstandige aan’. Onder deze kop berichtte de Volkskrant van 9 april in haar openingsverhaal over de aanpak van ‘schijnzelfstandigen’: freelancers die in de ogen van de belastingdienst geen ‘echte’ ZZP’ers zouden zijn. Ook het hoger beroepsonderwijs wordt in dit verband genoemd. Laat duidelijk zijn dat de hogescholen schijnzelfstandigheid klip en klaar afwijzen. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen misverstand. Maar het hbo maakt wel degelijk ook gebruik van echte freelancers. Het zijn vakspecialisten in een bepaald beroep waar het hbo voor opleidt. Denk aan een kunstenaar, een journalist of een gameontwikkelaar die als professional zijn of haar specifieke beroepskennis een aantal keer per jaar toevoegt aan datgene wat het reguliere docentencorps aan kennis overbrengt op de studenten. Deze professionals vullen een beperkt aantal uren per jaar naar eigen inzicht in. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Het is feitelijk onjuist om deze groep over één kam te scheren met freelancers die dat in werkelijkheid niet zijn. Daarom ook is de Vereniging Hogescholen op dit moment in overleg met de belastingdienst om duidelijk te maken dat deze specifieke groep wel degelijk terecht de status ‘ZZP’er’ heeft en moet behouden. In het belang van het opleiden van beroepsprofessionals waar de samenleving nu en in de toekomst dringend behoefte aan heeft.
 
Thom de Graaf
Voorzitter Vereniging Hogescholen