Actualiteit

Wel degelijk echte ZZP’ers in het hbo

Brief Vereniging Hogescholen - geplaatst in De Volkskrant 11-4-2014

‘Fiscus pakt schijnzelfstandige aan’. Onder deze kop berichtte de Volkskrant van 9 april in haar openingsverhaal over de aanpak van ‘schijnzelfstandigen’: freelancers die in de ogen van de belastingdienst geen ‘echte’ ZZP’ers zouden zijn. Ook het hoger beroepsonderwijs wordt in dit verband genoemd. Laat duidelijk zijn dat de hogescholen schijnzelfstandigheid klip en klaar afwijzen. Wie een structureel klein of groot dienstverband heeft, behoort een (tijdelijk) arbeidscontract te hebben. Daarover geen misverstand. Maar het hbo maakt wel degelijk ook gebruik van echte freelancers. Het zijn vakspecialisten in een bepaald beroep waar het hbo voor opleidt. Denk aan een kunstenaar, een journalist of een gameontwikkelaar die als professional zijn of haar specifieke beroepskennis een aantal keer per jaar toevoegt aan datgene wat het reguliere docentencorps aan kennis overbrengt op de studenten. Deze professionals vullen een beperkt aantal uren per jaar naar eigen inzicht in. Deze kennis is van onschatbare waarde voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Het is feitelijk onjuist om deze groep over één kam te scheren met freelancers die dat in werkelijkheid niet zijn. Daarom ook is de Vereniging Hogescholen op dit moment in overleg met de belastingdienst om duidelijk te maken dat deze specifieke groep wel degelijk terecht de status ‘ZZP’er’ heeft en moet behouden. In het belang van het opleiden van beroepsprofessionals waar de samenleving nu en in de toekomst dringend behoefte aan heeft.
 
Thom de Graaf
Voorzitter Vereniging Hogescholen

 

Gerelateerd

Goede vooruitzichten voor afgestudeerde hbo'ers!

Actualiteit

De vooruitzichten voor afgestudeerde hbo’ers zijn goed. Dat blijkt uit de HBO-Monitor die in 2015 voor het eerst afgestudeerden niet alleen anderhalf jaar, maar ook vijf jaar na diplomering ondervroeg over hun ervaringen. Deze lange-termijn-gegevens zijn uniek voor de hbo-sector en maken het mogelijk individuele loopbaantrajecten in kaart te brengen. Tachtig procent van de Nederlandse hogescholen werkte mee aan dit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht. De conclusie van het rapport: de arbeidsmarktpositie van hbo’ers is vijf jaar na diplomering nog sterker dan kort na diplomering.

Lees meer

Met goedgekeurde modelovereenkomsten zzp’ers behouden voor het hbo

Actualiteit

Ter vervanging van de Verklaring Arbeidsrelatie, de VAR-verklaring om zzp’ers in te kunnen huren, heeft het beroepsonderwijs overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over twee nieuwe modelovereenkomsten. Deze modelovereenkomsten zijn specifiek gericht op onderwijsgevende werkzaamheden in het mbo en hbo. Voor hogescholen zijn zzp’ers in de rol van vakspecialisten, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs.

Lees meer

Zzp’er onmisbaar voor kwaliteit hoger beroepsonderwijs

Actualiteit

“Zzp’ers in de rol van vakspecialisten zijn, in aanvulling op het reguliere docentencorps, cruciaal voor de kwaliteit van het hoger beroepsonderwijs. Zonder hun specifieke vakkennis gaat de kwaliteit van het hbo drastisch achteruit.” Dat zegt Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, die de Tweede Kamer in een brief oproept om er voor te zorgen dat deze vakspecialisten niet verloren gaan voor het hbo. Aanstaande donderdag praat de Kamer met minister Bussemaker van Onderwijs over de begroting en beleidsagenda 2015.

Lees meer