Actualiteit

Grote maatschappelijke meerwaarde praktijkgericht onderzoek 

Waterstofinstallatie versnelt energietransitie

Een teveel aan duurzaam opgewekte energie in gasvorm omzetten. Dat beoogt de waterstofinstallatie ontwikkeld in het samenwerkingsverband Energy Vehicles Fueling Station (NeFuSta). “Door de opwek en distributie van groene stroom versnelt dit nieuwe laad- en tankstation de energietransitie”, verwacht dr.ir. Aart –Jan de Graaf, lector Meet- en Regeltechniek bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij is namens de hogeschool lid van NeFuSta waarin hij samenwerkt met de bedrijven CGI, DNV GL, DEKRA en SWECO.

Piekbelasting elektriciteitsnet
De waterstofinstallatie zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties alle lokaal duurzame opgewekte energie meteen gebruiken en dus niet eerst in een dure batterij moeten opslaan. "Het gaat hier om een totaal ander concept dan de huidige elektrische laadstations. Zo kan dit nieuwe laad- en tankstation een teveel aan opgewekte elektriciteit in gasvorm omzetten. Daarmee vang je piekbelastingen van het elektriciteitsnet op. NeFuSta draagt dus ook bij aan een stabieler en flexibeler elektriciteitsnet: dé grote uitdaging in de transitie naar duurzame energie", aldus De Graaf. Het groene laad- en tankstation van de toekomst komt niet aan de weg, maar bij een kantorenpark of op een bedrijventerrein. De Graaf: “Zodra je waterstof voor waterstofvoertuigen kunt maken, is een batterij dus niet meer nodig. Deze optie is ook fiscaal gunstig. Als je je energie lokaal opwekt, omzet en voor je eigen vloot gebruikt, neem je die energie niet van het net af."

Vormgeving laadstation
Studenten gingen een semester aan de slag met het industrieel ontwerp van het groene laad- en tankstation. Toen was nog nauwelijks bekend hoe het nieuwe laad- en tankstation eruit zou moeten zien. "De vormgeving moest aantonen dat het haalbaar was om binnen de kosten zo’n nieuw station te bouwen", aldus De Graaf. Daarna digitaliseerde het startup-bedrijf, HyMatters, de vormgeving van de container en de componenten die erin zitten. De deelnemende studenten reageerden enthousiast: "Wij zijn echt betrokken bij ontwikkelingen die in de toekomst gaan plaatsvinden, dat stimuleert enorm", aldus een student over het ontwerp.

Woonwijken en agrarische bedrijven
Er is al interesse in Arnhem en Nijmegen voor dit nieuwe concept. "Maar we zien ook kansen voor een kleinere installatie in woonwijken en agrarische bedrijven", laat de lector weten. "Als we daar het teveel aan opgewekte energie in gasvorm omzetten, stimuleren we dat er lokaal meer waterstof wordt geproduceerd". Ook voor agrarische bedrijven is dit gunstig: daar is de wens groot om op duurzame energie over te stappen. Agrariërs kunnen dan hun trekkers op waterstof laten rijden. (Bron)


Nefusta-partners
De Topsector Energie steunt het Nefusta-project. De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is aanvrager en trekker van het project, Sweco kijkt naar de wet- en regelgeving als het gaat om milieu en omgeving, DEKRA focust op veiligheid, zowel op product als installatieniveau, DNV GL richt zich op de infrastructuur voor elektriciteit en kijkt daarbij naar de locatie en de verbinding met het elektriciteitsnet en CGI geeft adviezen met betrekking tot stakeholderanalyse en businessmodellen en is verantwoordelijk voor de ICT. Wat betreft het laatstgenoemde leveren de digitale systemen hierbij de informatie en zorgen voor afstemming tussen vraag en aanbod, zowel aan de zijde van het elektriciteitsnetwerk als aan de zijde van de energiebehoefte van de voertuigen. (Bron)


Position paper
De impact van praktijkgericht onderzoek op de beroepspraktijk is een van de onderwerpen uit het gezamenlijk position paper van de Vereniging Hogescholen en de VSNU, dat zij op 27 september 2019 hebben gepubliceerd.