Actualiteit

Vul ook de vragenlijst medezeggenschapsmonitor in

Lid van de medezeggenschapsraad of opleidingscommissie? Vul dan de vragenlijst in van de landelijke medezeggenschapsmonitor. De vragenlijst staat open tot 20 februari. Met de uitkomsten van de monitor kunnen we de ontwikkelingen binnen de medezeggenschap volgen. Ook geven de uitkomsten inzicht in hoe de medezeggenschap verder kan worden versterkt. De presentatie van de resultaten vindt plaats tijdens de Dag van de Medezeggenschap eind mei 2022.  

Voor wie
De vragenlijst is bedoeld voor leden van centrale raden, decentrale raden en opleidingscommissies op hbo- en wo-instellingen. Zowel personeel als studenten kunnen meedoen. De vragenlijst is beschikbaar in Nederlands en Engels. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. 

Achtergrond monitor 
Onderzoeksbureau Oberon voert de monitor uit in opdracht van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Vereniging  Hogescholen (VH), Universiteiten van Nederland (UNL), Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), Landelijk Overleg Voorzitters Universitaire Medezeggenschapsorganen (LOVUM), Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH), Landelijk Overleg Fracties (LOF) en het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM). 

Vragen over vragenlijst
Bij (technische) vragen over de vragenlijst kunt u contact opnemen met:

Demi de Ridder 
Onderzoeksbureau Oberon 
(T 030 232 4214 | E dderidder@oberon.eu)
 

 


Eerder verschenen: