Actualiteit

Vul ook de enquête verkenning vervolgonderwijs in

Bent u docent, studieadviseur, aansluitingscoördinator, studieloopbaanbegeleider of op een andere manier betrokken bij het onderwijs aan (eerstejaars) studenten in het hbo? Dan leren het SLO en het ministerie van OCW graag van uw ervaringen en nodigen u uit om deel te nemen aan deze enquête.

De uitslag van de enquête, die naast het hbo ook plaatsvindt in het mbo en het wo, vormt belangrijke input voor de herziening van de examenprogramma’s door SLO in de komende jaren. Een van de doelen daarbij is het creëren van doorlopende leerlijnen tussen het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs. 
 
U geeft in de enquête antwoord op onder meer deze vragen: Sluiten kennis en vaardigheden van instromende studenten aan bij uw opleiding? Wat vindt u de sterke punten van instromende leerlingen uit de havo? En aan welke verbeterpunten in de aansluiting met het vervolgonderwijs kan de havo aandacht besteden? De wensen en behoeften ten aanzien van instromers voor het hbo uit de havo kunnen zowel betrekking hebben op competenties (kennis, vaardigheden, attitude) als op leergebieden en vakken.
 
Als u aan het einde van de enquête uw e-mail adres invult, zal het SLO u informeren over de resultaten van het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU.