Actualiteit

Vragen bij Actieplan VO-raad

De VO-raad heeft vandaag zijn actieplan voor het voortgezet onderwijs gepresenteerd. De Vereniging Hogescholen ondersteunt het voorstel van de VO-raad om in te zetten op een doorlopende leerlijn tussen de opleiding, de fase als startende leraar en de doorgaande ontwikkeling van leraren tijdens de loopbaan. Maar het actieplan roept ook vragen op.

Het is belangrijk dat startende leraren een, goed begeleid, inwerktraject in de praktijk doorlopen. In onze agenda ‘Opleiden voor de toekomst’ (juni 2015) maakten wij de vergelijking met de opleiding tot arts of advocaat waar studenten zich na hun basisopleiding als co-assistent, arts-assistent of advocaat-stageair verder bekwamen. Dit versterkt de positie van de leraar als professional in een professionele omgeving. We zijn blij dat de VO-raad een soortgelijke aanpak bepleit en willen daarin graag samenwerken met de scholen.

Uit het actieplan en berichten in de media kan ten onrechte het beeld ontstaan dat de samenwerking tussen lerarenopleidingen en scholen beperkt is. De praktijkcomponent is ook nu al sterk verankerd in alle hbo-lerarenopleidingen. Via Opleiden in de School, waarbij studenten voor een groot deel op de werkplek worden opgeleid, maar ook door de inzet van leraren uit het VO als opleiders op de hogescholen, en andersom.

Wij zijn dan ook verrast met de oproep om de opleidingen op de schop te nemen. Want: de lerarenopleidingen zijn voortdurend in ontwikkeling en staan nooit stil. Zij luisteren sterk naar de behoefte van het werkveld, én van de maatschappij. Dit blijkt maar weer eens uit de opleidingstrajecten die nu worden ontwikkeld om leraren specifieker toe te rusten om les te geven in het vmbo, als reactie op een sterke behoefte hieraan vanuit het werkveld.

De lerarenopleidingen willen vasthouden aan de hoge kwaliteitseisen die zij stellen aan hun afgestudeerden. Zij hebben veel energie gestoken in het formuleren van kwaliteitseisen in een kennisbasis. Gezamenlijke kennistoetsen zijn ontwikkeld en de regionale samenwerking met scholen is geïntensiveerd. 

Goede en intensieve samenwerking gaat vergezeld met het behoud van de eigen verantwoordelijkheid voor kwaliteit en niveau. In die zin hechten wij aan ‘de stringente kwaliteits- en accreditatie-eisen’ en zouden die eisen niet ter discussie willen stellen.

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer