Actualiteit

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Hogeschool rechthoek

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar.  Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Studenten die in september willen beginnen aan een opleiding in het hoger onderwijs moeten zich vóór 1 mei aanmelden. Na deze datum kan het aantal aanmeldingen al voorzichtig worden vergeleken met het aantal aanmeldingen van het jaar ervoor. Het gaat dus nog wel om voorlopige aanmeldcijfers die  kunnen afwijken van daadwerkelijke instroom aankomend studiejaar. Dit komt doordat studenten zich nog kunnen terugtrekken voor een inschrijving (vrijwillig of omdat er bijvoorbeeld niet aan alle toelatingseisen wordt voldaan), maar ook omdat hogescholen studenten nog mogen toelaten. De definitieve instroomcijfers voor studiejaar 2019/20 zullen begin februari 2020 verschijnen.

Onderwijstype
De voorlopige aanmeldcijfers voorspellen opnieuw een toename van instroom in associate degree (ad) opleidingen ten opzichte van het jaar daarvoor (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen is juist iets afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor (-1,0%). Het aantal aanmeldingen voor deze twee onderwijstypen samen daalt met -0,1%.

Sectoren en opleidingen

sector aanmeldingen
2018
aanmeldingen
2019
absoluut
verschil
procentueel
verschil
economie 54.284 54.520 236 0,4%
gedrag en maatschappij 20.576 21.155 580 2,8%
gezondheidszorg 17.379 18.239 860 5,0%
landbouw en
natuurlijke omgeving
3.926 3.831 -95 -2,4%
onderwijs 17.418 17.220 -199 -1,1%
taal en cultuur 8.750 8.785 35 0,4%
techniek 33.550 31.965 -1.585 -4,7%
totaal 155.884 155.716 -169 -0,1%

Noot: Rechtenstudies zijn ingedeeld bij de sector Economie. Opleidingen met als sectoraanduiding Sectoroverstijgend zijn ondergebracht bij de sector Techniek.

Stijging in gezondheidszorg
De toename bij de sector Gezondheidszorg komt vooral door een toename van het aantal voorlopige aanmeldingen voor de opleiding tot verpleegkundige (+11,0%). Op dit moment zijn er 7.832 voorlopige aanmeldingen voor deze opleiding (776 meer dan vorig jaar). Dit betekent zoals gezegd echter niet dat er ook zoveel studenten zullen instromen aankomend studiejaar. Vorig lag de daadwerkelijke instroom uiteindelijk fors lager dan het aantal aanmeldingen op 1 mei.

Daling in techniek
De daling van bijna 5% ten opzichte van vorig jaar bij de sector Techniek is niet eenvoudig te verklaren. Bij bijna alle techniek opleidingen is het aantal aanmeldingen iets gedaald ten opzichte van vorig jaar. Uitschieter omlaag is de opleiding hbo-ict waar 415 minder aanmeldingen voor zijn binnengekomen dan vorig jaar (-7,1%).

Onderwijs
Het aantal  aanmeldingen voor de pabo is gestegen met 5,5% (+435 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar. De toename is met name te zien bij de deeltijd en duale varianten van deze opleiding, maar ook bij de voltijdopleiding is er een lichte stijging. Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen bij de tweedegraads lerarenopleidingen (en eerstegraads lichamelijke opvoeding) is daarentegen juist gedaald met 8,7% (-684 aanmeldingen) ten opzichte van vorig jaar.


Toelichting overzichten vooraanmeldcijfers
De Vereniging Hogescholen telt alle verzoeken tot inschrijving mee die niet zijn ingetrokken of geannuleerd. Ook de verzoeken voor opleidingen met een selectieprocedure/numerus fixus, waarbij een deel van de aanmelders niet daadwerkelijk aan de opleiding kan starten, worden geteld.

Gerelateerd

Om excellent hoger onderwijs te garanderen, zijn forse investeringen nodig

Actualiteit

Hoger onderwijs is goed voor het hele land, stellen Alex Tess Rutten (studentenbond LSVb), Kees Gillesse (studentenbond ISO), Maurice Limmen (Vereniging Hogescholen) en Pieter Duisenberg (VSNU).  Samen schreven zij hier vandaag een opiniestuk in Trouw over. 

Lees meer

5 onderwijsvernieuwers ontvangen de SURF Onderwijsaward 2019

Actualiteit

Tijdens de SURF Onderwijsdagen zijn vijf onderwijsvernieuwers geëerd met een SURF Onderwijsaward: Henk Hagoort (Hogeschool Windesheim), Bert-Jan Klaren (Hanzehogeschool), Silvester Draaijer (VU Amsterdam), Marina Brinkman-Staneva (Breda University of Applied Sciences) en Fake Zijl (Hogeschool Windesheim).

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Actualiteit

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer