Actualiteit

Vooraankondiging conferentie 'Kwaliteit en Studiesucces' - 8 december

Op 8 december 2016 organiseert de Vereniging Hogescholen, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de conferentie 'Kwaliteit en Studiesucces'. Deze conferentie is de afsluiting van het project kwaliteit en studiesucces waarmee de Vereniging Hogescholen in 2015 is gestart. Eerder zijn in het kader van dit project vier themabijeenkomsten geweest en een landelijke conferentie. In de huidige fase van het project wordt een aantal interventies, gericht op het vergroten van studiesucces, in meer detail geanalyseerd. Op 8 december zullen de resultaten van deze analyse worden gedeeld. Docenten, studenten, beleidsmakers, managers en bestuurders zijn van harte welkom om kennis te nemen van deze resultaten en mee te praten over ‘lessons learned’.
 
Locatie
Gastvrouw van deze conferentie is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De conferentie zal plaatsvinden op de campus Nijmegen. De conferentie staat open voor alle hogescholen.
 
Aanmelden en meer informatie
Aanmelden kan vanaf september via de website van de Vereniging Hogescholen. Zodra er meer bekend is over het programma zal dat ook op de website staan. Voor inhoudelijke vragen over het project ‘Kwaliteit en Studiesucces’ kunt u contact opnemen met Aldert Jonkman (e-mail) of Kim van Gennip (e-mail).