Actualiteit

Verslag symposium 'Diversiteit doet ertoe'

Op 4 oktober jl. organiseerde Vereniging Hogescholen het symposium 'Diversiteit doet ertoe'. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep daarbij op tot een diversiteitspact. Sprekers waren Jet de Ranitz (voorzitter college van bestuur Hogeschool Inholland), Mary Tupan (directeur ECHO) en Youssef el Bouhassani (docent Aviation en Wiskunde & Statistiek, docent van het jaar 2017, Hogeschool van Amsterdam). 

Tafelgesprek
Aansluitend was er een tafelgesprek met als onderwerp 'Recruitment en onderwijsorganisatie'. Daaraan namen deel Melek Usta (directeur Colourful People), George Arakel (hoofdredacteur van de Voorbeeld Allochtoon) en Machteld de Jong (associate lector Hogeschool Inholland).

Themasessies
Vervolgens vonden er vier themasessies plaats: 'De urgentie van diversiteit op de agenda' (met Ron Bormans, voorzitter college van bestuur Hogeschool Rotterdam), 'Diversiteit binnen het hoger onderwijs: kansen en knelpunten' (met Youssef Azghari, mede-auteur essay en docent communicatie, cultuur en ethiek bij Avans Hogeschool en onderzoeker Tilburg University), 'Inclusive Learning' (met Aminata Cairo, lector Inclusive Education De Haagse Hogeschool) en 'Unconsious bias': Diversiteit onder ogen zien, de anatomie van het vooroordeel (met Seyda Buurman-Kutsal, docent supervisor Fontys Hogeschool Pedagogiek).

Storify over het symposium

Gerelateerd

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Article

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer

Symposium Hogescholen Leiden over perspectieven en uitdagingen diversiteit

Article

Hogeschool Leiden organiseert op 12 december aanstaande het symposium 'Hoezo diversiteit?'. Tijdens het symposium ontrafelen sprekers de theorie en praktijk van diversiteit. Met bijdragen van lector Diversiteit Saniye Çelik, burgemeester van Leiden Henri Lenferink en Peter Slort, portefeuillehouder bij de Nationale Politie, Zij geven een inkijk in de verschillende perspectieven en uitdagingen van diversiteit.

Lees meer