Actualiteit

Thom de Graaf: "Docenten cement hogeschool"

Verkiezing landelijk Docent van het Jaar 2017 op 1 april

Op zaterdag 1 april a.s. organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) de verkiezing voor landelijk Docent van het Jaar. Vorige maand nomineerde de jury, bestaande uit studenten en toonaangevenden uit het Hoger Onderwijs, vijf docenten: Marc van Mil (UU), Stephanie Siersma (NHL Hogeschool), Michiel Koelink (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Parviz Samim (Hogeschool Utrecht), Thijs Brilleman (Haagsche Hogeschool). Zij geven alle vijf een kort college tijdens de verkiezing.  Eén van hun mag zich vervolgens een jaar lang beste docent van het Nederlandse hoger onderwijs noemen.

ISO-voorzitter Jan Sinnige: "Een goede docent zorgt ervoor dat studenten het maximale uit zichzelf kunnen halen. Iedereen herinnert zich dat ene college waarbij je op het puntje van je stoel zat. Dat type docenten maakt aanspraak op deze prijs."

Cement
Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, noemt de docenten het cement van een hogeschool. "Enerzijds motiveren, enthousiasmeren en prikkelen ze studenten met uitdagend onderwijs en onderzoek om het beste uit henzelf te halen. Anderzijds zijn ze de spil in het up-to-date houden en vernieuwen van het onderwijs in overeenstemming met de eisen die een continue veranderende wereld met zich meebrengt. Kortom, zonder goede docenten geen goed onderwijs en onderzoek.”

Prijs
De winnende docent ontvangt een prijs van 15.000 euro om het eigen onderwijs te innoveren. Ook wordt de winnaar het eerste lid van een nieuw in te stellen docentenkamer: een team van topdocenten dat jaarlijks met de minister van Onderwijs zal samenkomen om te spreken wat er nodig is om alle docenten in staat te stellen onderwijs van wereldniveau te geven.

De prijs wordt uitgereikt door demissionair Onderwijsminister Bussemaker. Zij draagt de Docent van het Jaar-verkiezing een warm hart toe: “Goede docenten zijn van cruciaal belang. Zij maken het verschil tussen onderwijs dat studenten alleen iets leert en onderwijs dat studenten inspireert om te leren. Met deze verkiezing zetten we die goede docenten terecht in de schijnwerpers.”

Meer info en bijwonen

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer