Actualiteit

Vereniging Hogescholen presenteert nieuwe editie Handreiking examencommissies

Met de overhandiging van het eerste exemplaar aan Monique Vogelzang, inspecteur-generaal van de Inspectie van het Onderwijs, lanceert de Vereniging Hogescholen de Editie 2015 van de Handreiking examencommissies. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen, overhandigde vandaag de handreiking tijdens het Inspectie-congres over examencommissies in Apeldoorn. Met de nieuwe handreiking wil de Vereniging, net als met de eerdere versie van februari 2011, bevorderen dat examencommissies onafhankelijk functioneren, en worden bemenst door onderwijsprofessionals.

Waarde van het diploma
In 2011 bracht de Vereniging Hogescholen voor het eerst de Handreiking examencommissies uit. De Handreiking examencommissies heeft sindsdien effect gehad. Het is een gezaghebbend document geworden voor examencommissies binnen hogescholen. De Inspectie van het Onderwijs concludeerde op basis van een eigen onderzoek (april 2015) dat examencommissies in het hoger onderwijs in toenemende mate garant staan voor de waarde van het diploma, en dat met name hogescholen hard hebben gewerkt om de kwaliteit van de examencommissies te verbeteren.

Geheel herziene versie
Omdat sinds de publicatie van de eerste versie er een aantal wetswijziging is geweest en daarnaast allerlei uitspraken zijn gedaan door beroepsinstanties en rechters die van belang zijn voor het werk van examencommissies, is nu een geactualiseerde versie uitgebracht. Daarin zijn ook adviezen van de Inspectie verwerkt op basis van twee onderzoeksrapporten die de afgelopen vier jaar over het functioneren van examencommissies zijn verschenen. Al deze ontwikkelingen vormen de aanleiding voor de publicatie van de geheel herziene versie 2015 van de Handreiking examencommissies.

De gedachte achter de Handreiking blijft echter dezelfde: enerzijds een advies, opgesteld door deskundigen, dat de hogescholen helpt bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Anderzijds een advies aan die examencommissies zèlf, over hoe zij hun functioneren kunnen versterken en hun rol nog beter kunnen invullen.

Vertrouwen in waarde diploma
Uiteindelijk is natuurlijk de achterliggende verwachting, dat beter gepositioneerde en nog beter functionerende examencommissies de hogescholen kunnen helpen de waarde van hun getuigschriften en diploma’s duurzaam te bestendigen. Want zichtbaar goed functioneren, verantwoording afleggen, herkenbare deskundigheid en onafhankelijk opereren zorgt voor vertrouwen in de examencommissies. En dus ook voor vertrouwen in de waarde van het diploma dat een hogeschool afgeeft. Dat was zo in 2011 en dat is nog steeds zo anno 2015.

Download de Editie 2015 van de Handreiking examencommissies.

Gerelateerd

Commissie Rullmann over Toetsing en examinering hbo: hogescholen gaan zienderogen vooruit!

Article

“Rondom toetsen en examineren is samenwerking opgebloeid tussen opleidingen en hogescholen, veel docenten hebben zich geschoold in de examenpraktijk en het bij toetsing en examinering inschakelen van extern deskundigen is inmiddels breed verspreid”, zo concludeert Paul Rullmann, voorzitter van de commissie ‘evaluatie externe validering toetsing en examinering in het hbo’ bij de presentatie van het eindrapport. “Met de titel ‘Zienderogen vooruit’ geven we duidelijk aan wat de commissie ervan vindt: er is hard gewerkt en heel veel bereikt.”

Lees meer

Drie projecten over kwaliteit toetsing op jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Article

Het thema van het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen is ‘De o van hbo’. Toetsing is onlosmakelijk verbonden met onderwijs. Daarom is er op dit congres een aparte plek ingeruimd voor een aantal van de projecten over de kwaliteit van toetsing, die zijn ontwikkeld in het kader van ‘Vreemde ogen dwingen’. 

Lees meer

Training voor leden van examencommissies

Article

De Vereniging Hogescholen organiseert in 2017 weer een aantal keren de hooggewaardeerde training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Evelyn van de Veen of Kim Dirkx), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder). De drie trainingen vinden plaats op: 16 en 17 januari en 6 maart (reeds volgeboekt), op 12 en 13 april en 15 mei; en op 13 en 14 september en 9 november. Aanmelden voor deze trainingen kan via de website van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer