Actualiteit

Vereniging Hogescholen juicht regionaal convenant mbo-hbo toe

Om het studiesucces van mbo-doorstromers in het hbo te verbeteren hebben twaalf mbo en hbo onderwijsinstellingen uit de regio Noord Holland en Flevoland een convenant ondertekend. Afgesproken is dat mbo studenten al tijdens hun opleiding meer begeleid worden bij hun studie-/loopbaanoriëntatie en dat ze beter worden voorbereid op een studie aan het hbo. Dit convenant sluit goed aan bij meerdere initiatieven van hogescholen om de hoge uitval van mbo-studenten in met name het eerste jaar op het hbo, tegen te gaan.

Studiesucces mbo'ers in hbo vergroten
De twaalf instellingen die het convenant op 4 februari jl. hebben ondertekend vormen samen het verband Regionaal Netwerk mbo-hbo Noord-Holland-Flevoland en bestaan uit: ROC van Amsterdam, ROC TOP, ROC van Flevoland, Horizon College, Regio College, Nova College, ROC Kop van Noord-Holland, Mediacollege Amsterdam, Hogeschool iPabo, Hogeschool Inholland, Windesheim Flevoland en de Hogeschool van Amsterdam. Een van de afspraken die ze hebben gemaakt is dat zij gaan onderzoeken of het haalbaar is om een algemeen doorstroomprogramma aan te bieden op het mbo waardoor studenten beter worden voorbereid op het hbo.

Bijna 25% mbo'ers haakt af
Al jaren is de grote uitval van mbo-studenten in het hbo, met name in het eerste studiejaar, een probleem. Van de 30.000 instromers vanuit het mbo, haakt een kleine 25% in het eerste jaar af. Je hebt het dan over ruim 7000 studenten. Bij studenten afkomstig van de havo gaat het 'slechts' om zo'n 13,5% en van het vwo 6,5%. Om de hoge uitval in het eerste jaar van mbo-studenten tegen te gaan, werken hogescholen samen met het voorbereidend onderwijs om de overgang naar het hbo te verbeteren. Het convenant van de 12 mbo en hbo-instellingen is hiervan een voorbeeld.

De juiste student op de juiste plaats
Naast de samenwerkingverbanden tussen mbo en hbo, hebben hogescholen ook de studievoorlichting versterkt o.a. met Studie in cijfers zodat studenten een goede studiekeuze kunnen maken. Tevens is de aanmeldingsdatum voor een opleiding vervroegd naar 1 mei waardoor hogescholen meer tijd hebben om studenten een goed studiekeuzeadvies te geven. Daarnaast pleit de Vereniging Hogescholen er al langer voor dat afgestudeerde mbo-studenten, die tenslotte een gerichte beroepsopleiding hebben genoten, niet vanzelfsprekend toegang zouden moeten hebben naar alle hbo-opleidingen. Net zoals dat ook voor de afgestudeerde havo-studenten niet geldt.

OCW maatregel beperking doorstroom mbo-hbo "te gering"
Recent berichtte de minister van OCW dat zij het zogenoemde doorstroomrecht van het mbo naar het hbo in een beperkte mate aan banden wil leggen. Ze heeft zeven zogenoemde doorstroomroutes (combinatie van mbo-opleidingen en hbo-studierichtingen) aangewezen waarvoor vanaf het studiejaar 2015-2016 instroomeisen (bv. een toelatingstest of bijscholing) gaan gelden. Een mbo-student kan dan bijvoorbeeld niet meer automatisch doorstromen van een techniekopleiding naar een hbo-economie opleiding. De Vereniging Hogescholen vindt de aanpak van de minister echter 'te gering' om het uitvalprobleem daadwerkelijk aan te pakken. De maatregel betreft slechts 7 van de 80 doorstroomroutes van het mbo naar het hbo. De Vereniging Hogescholen wil graag dat deze maatregel gaat gelden voor alle hbo-studies waarbij de uitval 20% of hoger is en heeft de Tweede Kamer opgeroepen tot actie.

Voor meer informatie:

  • Persbericht van de HvA, d.d. 5 februari 2014
  • Persbericht Maatregel beperking doorstroom mbo-hbo "te gering" van de Vereniging Hogescholen,  d.d. 11 december 2013
  • Brief van de minister over mbo-hbo doorstroom, d.d.d 5 december 2013

 

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Article

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord: De Ad is per 1 januari een zelfstandige hbo-opleiding

Article

Naast een bachelor en master krijgt de Associate degree opleiding (Ad) vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. De wet die dat mogelijk maakt werd vanmiddag door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard. Hogescholen zijn enthousiast. “We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor. Een ontwikkeling die we altijd zullen stimuleren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Werkbezoek Kamerleden in teken van studiesucces en beroepspraktijk

Article

​Wat moet er gebeuren om het studiesucces van mbo-studenten te vergroten die kiezen voor een vervolgstudie aan het hbo? Hoe is het gesteld met de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en hoe ga je als hogeschool om met diversiteit? Over deze vragen gingen vijf woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer op 7 juni in gesprek met lectoren, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool.

Lees meer