Actualiteit

Uitwerking 'Gezamenlijke Visie Internationaal'

Vereniging Hogescholen en Nuffic tekenen samenwerkingsovereenkomst

De Vereniging Hogescholen en Nuffic hebben vandaag een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de verdere uitwerking van de 'Gezamenlijke Visie Internationaal' van de Vereniging Hogescholen en de VSNU. Zij bekrachtigen daarmee de gezamenlijke doelstellingen op het gebied van internationalisering. Ook spreken zij erin af nauw samen te werken en activiteiten zo optimaal mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Nuffic kan dan, als hét expertisecentrum en dienstverlener voor de brede internationaliseringsagenda van hogescholen, nog beter voldoen aan vragen voor ondersteuning. 

Thema's
De samenwerkingsovereenkomst beslaat een reeks thema's:

  • Branding van het Nederlandse systeem voor hoger onderwijs en onderzoek
  • Versterking van internationale vaardigheden en mobiliteit in het hoger onderwijs, met als onderwerpen: Versterking uitgaande mobiliteit, Internationalisation at home, Mobiliteitsobstakels, Beschikbare indicatoren/data, Onderwijsvergelijking, Joint programmes 
  • Investeren in internationale netwerken en samenwerking / global development, met als onderwerpen: Versterking alumni-activiteiten, Missies (economische handel/kennis), Global Development

Ten slotte beschrijft de samenwerking de frequentie van en het soort overleg.

Gezamenlijke Visie Internationaal
De internationalisering van het Nederlands hoger onderwijs en onderzoek neemt een grote vlucht. In hun 'Gezamenlijke Visie Internationaal' hebben de Vereniging Hogescholen en de VSNU hun ambities voor het voetlicht gebracht.

Foto: ondertekening samenwerkingsovereenkomst door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen (l), Freddy Weima, voorzitter directie Nuffic (r)