Actualiteit

Vereniging Hogescholen bepleit aanpassing referentielijst titulatuur

De Vereniging Hogescholen bepleit in een brief aan minister Bussemaker van Onderwijs om de titulatuur voor een aantal hbo-opleidingen te wijzigen. Sinds 1 januari 2014 mogen hbo-studenten de titel Bachelor van Arts (BA) of Bachelor of Science (BSc) voeren, wanneer dat in internationaal perspectief de meest passende titel is. Afgestudeerde masterstudenten mogen zich Master van Arts (MA) of Master of Science (MSc) gaan noemen. Om te bepalen welke titel bij welke opleiding hoort, is er bij ministeriële regeling een zogenoemde referentielijst opgesteld.

In de praktijk van het eerste jaar blijken er enkele onvolkomenheden in de lijst te zitten die met name in het kader van de internationale herkenbaarheid voor onduidelijkheid zorgen. Daarom stelt de Vereniging Hogescholen voor om alle opleidingen op het terrein voor Beeldende Kunst en Vormgeving de toevoeging ‘of Arts’ te geven. Nu nog is dat ‘of Design’ respectievelijk ‘of Fine Art’. Ten aanzien van de opleidingen toegepaste psychologie wordt voorgesteld om ‘of Arts’ te wijzigen in ‘of Science’. En voor alle opleidingen in de sector techniek wordt de eenduidige toevoeging ‘of Science’ voorgesteld.

De minister zal het verzoek voor advies doorgeleiden naar het NUFFIC die over de referentielijst heeft geadviseerd. Op basis daarvan kan de minister besluiten om de verzoeken wel of niet te honoreren.