Actualiteit

Blog

Veelkleurig onderwijs

Ons hoger onderwijs kent vele kleuren: Nederlanders, nieuwkomers, Europeanen, Chinezen, vluchtelingen, noem maar op. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en levert de samenleving veel op.

Maar zo dachten we vijf jaar geleden niet. ‘Buitenlandse studenten kosten overheid miljoenen’, kopte de NRC in 2011. En daarmee was de toon gezet. ‘De Nederlandse belastingbetaler is jaarlijks honderd miljoen euro kwijt aan het overschot aan buitenlandse studenten’. Veel politieke partijen maakten zich zorgen over de oplopende kosten. ‘Wij subsidiëren de buitenlandse student’  schreef De Volkskrant in datzelfde jaar. Ook toen al kwamen de meeste buitenlandse studenten uit Duitsland. Ruim 60.000 buitenlandse studenten, waarvan 22 duizend uit Duitsland, studeren aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Zijn we daar blij mee? En is dat in verhouding met het aantal uitgaande studenten? De teller rond de inkomende studenten staat een stuk hoger. Veel Duitse en ook Engelse jongeren krijgen blijkbaar een goede opleiding zonder dat het de Duitse en Engelse overheid één euro kost. Het politieke klimaat was dus anti-internationaal; de gevolgen bleven niet uit. De toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Halbe Zijlstra, tikte het hoger onderwijs in 2011 op de vingers. Hij wilde dat universiteiten en hogescholen minder Duitse studenten zouden werven voor hun opleidingen. Ook wilde hij dat Berlijn zou gaan meebetalen aan de opleidingen hier. Door dit negatieve klimaat bleven Duitse studenten weg van de Nederlandse hoger onderwijs en met name de hogescholen. Daar daalde het aantal Duitse studenten van ruim 14.000 in 2011 naar  11.200 in 2015.

Maar wat bleek? Het Centraal Planbureau oordeelde geheel anders over de nieuwkomers in ons onderwijs: ‘ Buitenlandse studenten leveren Nederland geld op’,  aldus het CPB in 2012. Hoezo geld vragen aan buitenlandse studenten, nu die studenten juist bijdragen aan de Nederlandse economie. Het CPB rekende uit dat deze studenten de Nederlandse staat zo’n 740 miljoen euro per jaar opleveren als één op de vijf na afloop van de studie hier nog een paar jaar blijft werken. Zelfs als minder dan 3 procent dat doet, speelt Nederland nog quitte. In 2015 berekende het CBS dat bijna 40% van de buitenlanders in Nederland blijft en dat zij de schatkist naar schatting een kleine miljard opleveren.

Toch moet je deze boodschap blijven herhalen. Gelukkig nam minister Bussemaker het voortouw voor het opstellen van een meerjarig actieplan met de titel ‘Make it in the Netherlands!’ Wie rondkijkt ziet vele internationale studenten op onze hogescholen met de conservatoria en hotelscholen aan kop. Veelkleurige klaslokalen worden trouwens niet alleen bevolkt door internationale studenten. Ook ‘nieuwe Nederlanders’, vluchtelingen met welke status dan ook, maken van onze klaslokalen echte ‘international classrooms’. Culturele diversiteit speelt niet alleen maar in de randstad maar is overal de praktijk.

Een zogenaamde inclusieve omgeving bereidt studenten voor op een internationale samenleving door ze te laten samenwerken met studiegenoten van andere culturen of nationaliteiten. Studenten krijgen een ruimere blik door ze in contact te brengen met andere manieren van denken en gebruiken. Ze leveren creatieve oplossingen voor allerlei problemen. Veelkleurig onderwijs kent dus alleen maar voordelen. Het hbo opent haar poorten voor alle talenten, met welke afkomst of culturele bagage ook. Hoe meer diversiteit, hoe meer creativiteit en innovatie.

Niet voor niets wijdt de Vereniging Hogescholen dit jaar haar jaarcongres aan ‘grenze(n)loos opleiden’!

Gerelateerd

Zes workshops over diversiteit en inclusie op VH-congres

Article

Op maandag 13 juni organiseren we in Den Bosch weer een fysiek VH-congres: hét kennis- en netwerkevent voor iedereen die werkt of studeert in het hbo. Vanuit het thema ‘Helden van het hbo’ laten we zien dat het hbo een cruciale en onmisbare rol heeft in onze samenleving. 'Diversiteit & inclusie in het hbo' is een van de vier thema's van het middagprogramma. Nog niet aangemeld voor het VH-congres? Doe dat dan direct.

Lees meer

Bal op de stip voor kwaliteitsafspraken 1.0

Article Ron Minnée

Deze week wachten de minister van OCW twee belangrijke debatten met de Tweede Kamer over het hoger onderwijs. Waar internationalisering volop in het nieuws is, geldt dat veel minder voor het Sectorakkoord. Op zich zegt dat niet zoveel; ook voor het grootste sportevenement van het jaar – het WK- is de aandacht nu minder groot.

Lees meer

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer