Actualiteit

Opening door Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen

Vandaag werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs

Werkconferentie vluchtelingen ho 2016

De Vereniging Hogescholen, de VSNU en het ministerie van OCW organiseren vandaag in Utrecht een werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs. Tijdens deze werkconferentie wordt er informatie verschaft over de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs , worden er best practices uitgewisseld en kunnen instellingen uit eenzelfde regio met elkaar spreken aan regiotafels tijdens de lunch. Ook verschaffen organisaties als UAF, EP-Nuffic en OCW verschaffen over wettelijke mogelijkheden, processen en diploma-erkenning.

Nederland ziet de laatste tijd een grote toename van het aantal vluchtelingen. Een groot deel van deze vluchtelingen is hoger opgeleid. In vrijwel alle universiteiten en hogescholen zijn initiatieven gestart, zowel op het gebied van taal- en studiebegeleiding voor hoger opgeleide vluchtelingen als breder op het gebied van crisisopvang. Samen met het hele hoger onderwijsveld is er een taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs in het leven geroepen. De taskforce bestaat uit Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, EP-NUFFIC, OCW, Echo en hogescholen/VH en universiteiten/VSNU.

Meer informatie


Gerelateerd

UAF start campagne 'Niemand wil later vluchteling worden'

Actualiteit

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF is de campagne gestart 'Niemand wil later vluchteling worden'. Daarmee wil het UAF Nederlandse studenten op hogescholen en universiteiten bewust maken van de positie van vluchtelingstudenten.

Lees meer

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Actualiteit

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees meer

Hogescholen nemen verantwoordelijkheid bij instroom vluchtelingen in hoger onderwijs

Actualiteit

Het aantal vluchtelingen in Nederland komt neemt toe. Hogescholen nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door het voor vluchtelingen die willen en kunnen studeren mogelijk te maken dat ze kunnen studeren. Dit doen hogescholen door het aanbieden van onder meer begeleiding, taalcursussen gericht op inburgering en maatwerktrajecten. Enkele mooie voorbeelden van de betrokkenheid van hogescholen:

Lees meer