Actualiteit

Vacature: Liaison Officer UAS-NL

UAS-NL is het samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS) en maakt onderdeel uit van de Vereniging Hogescholen. Deze UAS-NL hogescholen verzorgen onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Samen met bedrijven, overheden, burgers en instellingen werken ze aan oplossingen voor uiteenlopende, complexe en veelal maatschappelijke vraagstukken. 

De UAS-NL hogescholen oriënteren zich steeds internationaler omdat praktijkgericht onderzoek zich niet beperkt tot de regio maar vaak grensoverschrijdende impact heeft. De innovaties worden door de Europese Commissie steeds meer als waardevol erkend voor de economische ontwikkeling van de EU. Profilering van Universities of Applied Sciences (UAS) in Brussel wordt daarom steeds belangrijker.

Wij zoeken op korte termijn een:
Liaison Officer Nederlandse Universities of Applied Sciences (UAS-NL) (1 fte)

Functie-inhoud
Daarvoor omvat deze functie drie werkgebieden:

Showcasing: generieke profilering en branding van het hoger beroepsonderwijs en onderzoek. In afstemming met bestuurders en stakeholders, bijdragen aan en sturen op een gezamenlijke visieontwikkeling omtrent de agenda van UAS als sector in Europa. Voorts het bijdragen aan zichtbaarheid, bekendheid van UAS bij stakeholders in Brussel om uiteindelijk de impact te versterken. 

Gidsfunctie: ontsluiten strategische informatie. Ontsluiten van strategische informatie over lopende en aan-komende Europese onderzoek fondsen: o.a. Horizon 2020, Horizon Europe, de Structuurfondsen: EFRO, In-terreg. Daarnaast het ontsluiten van strategische netwerken t.b.v. praktijkgericht onderzoek en innovatie via Europese fondsen. 

Makelaarsfunctie: spin in het web. Intensief contact onderhouden met deelnemende hogescholen in Nederland – UAS-NL-collega’s. Netwerk van Europese en Nederlandse stakeholders onderhouden.

Waar kom je te werken?
Als Liaison Officer UAS-NL kom je te werken bij de Vereniging Hogescholen. Je standplaats is Brussel. Je werkgebied is zowel in Brussel als in Nederland (de verhouding is ca. 50%-50%). 

Wie zoeken we?
UAS-NL is op zoek naar een ervaren netwerker op hbo/wo niveau met een sterk analytisch vermogen en ge-voel voor het politieke en bestuurlijke krachtenveld in Brussel. Je beschikt over senioriteit met betrekking tot strategisch adviseren - bij  voorkeur aan Nederlandse hogescholen - en je hebt ruime ervaring met de Europese public affairs en lobby in Brussel. Je bent zeer ervaren en goed bekend met hogescholen en hun opdracht. Het is een pré als je ervaring hebt met praktijkgericht onderzoek Je beschikt over een grondige kennis van en ervaring met het openbaar bestuur: regionaal, nationaal en internationaal. Je hebt een rele-vant actief netwerk en kunt dit verder uitbouwen. Je bent zowel doortastend als diplomatiek in je optreden en neemt het voortouw om de weg te banen in Brussel voor de leden (bestuurders en medewerkers) van UAS-NL Het spreekt vanzelf dat je naast het Nederlands ook de Engelse taal uitstekend beheerst.

Wat bieden wij?
Wij bieden je een uitdagende, afwisselende en enerverende functie, waarbij je veel reist (in Nederland, naar Brussel, soms elders in Europa). Je werkt samen met betrokken en enthousiaste collega’s bij alle deelne-mende hogescholen van UAS-NL. Elke hogeschool heeft voor jou een persoon als ‘linking pin’ aangewezen. Je salaris ligt tussen € 3.741 en € 5.560 bruto per maand (CAO rijksambtenaren, bij een voltijds dienstver-band van 36 uur per week). Daarnaast heb je recht op en een maandelijkse tegemoetkoming voor additio-nele kosten (o.m. standplaatsvergoeding, representatiekosten), een vakantietoeslag van 8%, een 13e maand en worden je reiskosten op basis van openbaar vervoer (1e klasse) vergoed. De vereniging is aangesloten bij het ABP en kent verder een keuzemodel arbeidsvoorwaarden, een aantrekkelijke collectieve ziektekosten-verzekering en goede scholingsmogelijkheden. Het betreft een contract voor de duur van 5 jaar. Als je nu in dienst bent bij een hogeschool dan kun je ook bij de Vereniging Hogescholen worden gedetacheerd via Project Buiten. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Contactinformatie
Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Bronne Pot, adviseur stakeholdermanagement Hogeschool Utrecht, via telefoon 06 42643738 of e-mail. Voor algemene informatie over de vereniging kun je terecht op onze website: www.vereniginghogescholen.nl. Heb je vragen over de procedure e.d. dan kun je terecht bij de afdeling P&O van de Vereniging Hogescholen.

Sollicitatie
Je schriftelijke motivatie met CV ontvangen we graag uiterlijk 12 mei 2019  via e-mail: ter attentie van Maurice Reulink, P&O-adviseur, o.v.v. ‘UAS-NL’.