Actualiteit

Vacature bij 10voordeleraar: Functioneel Beheerder Onderwijsapplicaties (1,0 fte)

We zoeken een collega die de functionaliteit van applicaties voor geavanceerde toetstechnologie voor lerarenopleidingen beheert. Beheren van toetsapplicaties, analyseren van het toetsproces voor examens, inventariseren van de wensen en ervaringen van gebruikers, het testen van nieuwe functies in de applicaties voor toetsen, zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Wat houd het Programma 10voordeleraar in?
De Vereniging Hogescholen voert het omvangrijke programma 10voordeleraar uit. Lerarenopleidingen werken binnen het programma 10voordeleraar met elkaar samen aan de landelijke borging van het eindniveau van de student. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de instrumenten kennisbases, kennistoetsen en peerreview in het onderwijs. Lerarenopleiders van de verschillende hogescholen voeren de gezamenlijke regie over de instrumenten binnen landelijke netwerken, waarbij leraren uit het werkveld, wetenschappers en andere deskundigen zijn aangesloten. De brede landelijke samenwerking draagt bij aan de kwaliteit van de opleiding en de professionalisering van de lerarenopleider. Het programmabureau 10voordeleraar in Den Haag ondersteunt bij de uitvoering van het programma.

Wat ga je doen? 

 • Als functioneel beheerder verleen je ondersteuning bij het gebruik van de verschillende toetsapplicaties en schrijf je en onderhoud je gebruikersdocumentatie. Daarnaast voer je periodiek controles uit op gebruikersinvoer en je rapporteert hierover. Je identificeert, diagnosticeert en registreert incidenten.
 • Na de afname van de toetsen vindt er door het team Psychometrie een analyse plaats op de resultaten. Jij beheert de backoffice-database ter ondersteuning van het analyseproces voor de toetsen. Als de uitslag vastgesteld is, communiceer je deze aan de hogescholen.
 • Je hebt regelmatig contact met de toetsafnamecoördinatoren en instituutbeheerders van de hogescholen. De communicatie verloopt voor een groot deel via een besloten groep op het 10voordeleraar-brede extranet, maar waar nodig organiseer je ook fysieke bijeenkomsten.
 • Om de applicaties verder te verbeteren inventariseer en analyseer je de wensen en ervaringen van de gebruikers en vertaalt deze naar functionele ontwerpen. Ook voer je testen van nieuw opgeleverde functionaliteit uit.
 • Je geeft advies aan het management over vernieuwing, uitbreiding of aanpassing van applicaties en geeft ondersteuning bij contractonderhandelingen.
 • Je onderhoudt het contact met leveranciers en bewaakt opvolging van contracten en technische afspraken. Je verzorgt een deel van de incidentenafhandeling en signaleert mogelijkheden tot verdere automatisering van het proces van de toetsen en draagt hier actief aan bij.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een afgeronde relevante opleiding op hbo-niveau, zoals hbo informatica.
 • Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante ervaring. 
 • Je hebt affiniteit met en kennis van netwerken, systemen, SQL, databases, uitwisselingsstandaarden en web-technologieën (HTML, XML, CSS).
 • Je bent vertrouwd met geavanceerde functionaliteit in Excel zoals draaitabellen, powerquery en macro's, en kunt met behulp van deze functionaliteit maatwerkrapportages opstellen.
 • Je werkt gestructureerd en resultaatgericht en hebt ervaring met projectmatig werken en nauwkeurigheid loopt als een rode draad door jouw werkzaamheden. 
 • Je bent een energieke en scherpe denker.
 • Je bent een enthousiaste en oplossingsgerichte teamspeler.
 • Je kunt tijdens piekperiodes met hoge werkdruk omgaan en je bent bereid om tijdens toetsweken flexibel met je werktijden om te gaan.

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek in het belang van 36 hogescholen en het realiseren van een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. Samen beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden op alle aspecten die het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen raken: van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bekostiging en verantwoording, tot arbeidsvoorwaarden, een leven lang ontwikkelen, praktijkgericht onderzoek en internationalisering.

Het team
Je bureau staat in een prachtig pand op de eerste verdieping, op loopafstand van Den Haag Centraal Station. Je komt te werken in een team van 16 medewerkers van het programmabureau 10voordeleraar. Samen werken we aan een gezamenlijk doel, waarbij jouw inbreng zichtbaar bijdraagt aan het resultaat. We gaan collegiaal en informeel met elkaar om en de betrokkenheid is groot. We lopen makkelijk bij elkaar binnen en helpen elkaar waar nodig. Je hebt de ruimte om je taken op jouw eigen manier in te vullen en om bepaalde taken naar je toe te trekken. Zo kun je je blijven ontwikkelen en blijft de inhoud van de functie afwisselend en uitnodigend.

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische baan in het kader van toetsen en examens in het onderwijs;
 • Een salaris van € 2.737- max. € 4.400 (bij een voltijds dienstverband van 36 uur per week) afhankelijk van jouw werkervaring;
 • 8% vakantietoeslag, een 13e maand en jouw reiskosten worden op basis van openbaar vervoer vergoed;
 • Een goede pensioenregeling bij ABP;
 • Een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering;
 • Goede scholingsmogelijkheden;
 • Een contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband.

Interesse?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd wie jij bent.
Stuur ons een korte motivatiebrief en een cv naar hr@vh.nl voor 28 september a.s.
Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Peter Roos, programmadirecteur, via e-mail: roos@10voordeleraar.nl of tel.: 070 312 26 50 

De Vereniging Hogescholen hecht waarde aan een divers samengestelde organisatie, de verschillende achtergronden en perspectieven zijn een waardevolle toevoeging in advies en kennisdeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en blijft onbeantwoord.

Gerelateerd

Vacature: Specialist onderzoeksbeleid hbo (0,8 - 1,0 fte)

Article

We zoeken een nieuwe collega met aantoonbare ervaring met strategisch beleidsadvies op het terrein van praktijkgericht onderzoek en hoger beroepsonderwijs. Profilering van praktijkgericht onderzoek, deelname aan het Nationaal Groeifonds, samenwerken in de Kenniscoalitie en het opbouwen van een onderzoekscultuur in hogescholen zijn actuele onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Lees meer

Vacature: Senior Beleidsadviseur Financiën hbo (1,0 fte)

Article

Wij zoeken een nieuwe collega met ervaring in strategisch beleidsadvies op het terrein van bekostigingssystematiek in het hoger onderwijs. De bekostiging van het hbo op zowel macroniveau als op hogeschoolniveau, verdeling van gelden (model bekostigingssystematiek), de ontwikkeling van financiële toekomstscenario’s voor het hbo, dit zijn de onderwerpen waar jij je mee bezig zal gaan houden.

Lees meer

Vacature: Data Analist Onderwijs voor 3 maanden

Article

Wij zoeken voor een periode van november t/m januari een dataexpert voor het analyseren van gegevens in het hoger beroepsonderwijs voor 2 á 3 dagen per week. Analyse van studentenaantallen, het draaien van query’s, diplomarendement, studiesucces, studentdoorstroom, zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden. Zeker in de tijden van Corona is het voor het hele onderwijsveld van groot belang de juiste feiten en cijfers beschikbaar te hebben.

Lees meer