Actualiteit

Vacature: Beleidsadviseur Team Onderzoek (0,8 -1,0 fte)

We zoeken een nieuwe collega met aantoonbare ervaring met strategisch beleidsadvies op het terrein van (praktijkgericht) onderzoek en hoger onderwijs.

Deltapremie, Kenniscoalitie, Nationale Wetenschapsagenda, Atlas praktijkgericht onderzoek, Regieorgaan SIA, missiegedreven innovatiebeleid, impact en professional doctorates in het hbo zijn actuele onderwerpen op het gebied van praktijkgericht onderwijs binnen hogescholen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Wat ga je doen?

 • Je verzorgt de strategische beleidsvoorbereiding binnen het domein van praktijkgericht onderzoek vanuit verschillende invalshoeken en inzichten.
 • Je adviseert belanghebbenden over politiek-bestuurlijke, maatschappelijke ontwikkelingen. Je geeft hierbij aanzetten om strategieën, koersen en werkwijzen te vernieuwen, te veranderen of te handhaven.
 • Je signaleert relevante (politieke) ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau die van invloed kunnen zijn op praktijkgericht onderzoek op hogescholen en vertaalt deze naar lange termijnplannen en –acties.
 • Je werkt samen met belanghebbenden en partijen die invloed hebben op voor het hbo relevante besluitvorming. Dit zijn collega's van hogescholen, ministeries, brancheorganisaties - van bestuurders tot lectoren en van studenten tot topambtenaren.
 • Je creëert draagvlak voor toepassing van de beleidsadviezen voor kwalitatief hoogwaardig praktijkgericht onderzoek.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een afgeronde master opleiding.
 • Je hebt minimaal 3-5 jaar ervaring met strategische beleidsontwikkeling en -advisering op het gebied van onderzoek en bij voorkeur in het hoger beroeps)onderwijs. Hierdoor ben je kundig in het opstellen en communiceren van beleidsadviezen en ben je overtuigend in jouw optreden. 
 • Je bent een energieke, scherpe denker, omgevingsgericht en je beweegt je gemakkelijk in een omgeving met complexe politiek-bestuurlijk verhoudingen.
 • Je bent een enthousiaste en oplossingsgerichte teamspeler en in staat om verbinding te creëren.
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie.

Vereniging Hogescholen
De Vereniging Hogescholen zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs en onderzoek in het belang van 36 hogescholen en het realiseren van een bijdrage aan grote maatschappelijke vraagstukken. Samen beïnvloeden we de politieke besluitvorming en zijn we een belangrijke gesprekspartner voor maatschappelijke organisaties en overheden op alle aspecten die het hoger beroepsonderwijs en de hogescholen raken: van aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, bekostiging en verantwoording, tot arbeidsvoorwaarden, een leven lang ontwikkelen, praktijkgericht onderzoek en internationalisering.

Het teamJ
Jouw bureau staat klaar op de tweede verdieping van een prachtig pand op loopafstand van Den Haag Centraal Station. Hier bundelen de zeven beleidsprofessionals van team Onderzoek en Internationalisering dagelijks hun krachten bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van praktijkgericht onderzoek en internationalisering. Voor praktijkgericht onderzoek houden wij ons vooral bezig met het opbouwen van een onderzoekscultuur binnen hogescholen, de kwaliteitsborging hiervan, de verbinding met de maatschappij en kennisinfrastructuur en het zichtbaar maken van de toegevoegde waarde van praktijkgericht onderzoek. Dit doen wij samen met collega’s binnen hogescholen door het hele land, maar onderhouden ook nauw contact met ministeries, universiteiten, NWO, TNO en andere TO2-instellingen en het georganiseerd bedrijfsleven. Kortom een levendige en uitdagende werkomgeving.
 

Wat bieden wij jou?

 • Een dynamische baan, waarbij we met elkaar de belangen van 36 hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek behartigen; 
 • een salaris is gebaseerd op schaal 12 (CAO Rijk) en is afhankelijk van jouw werkervaring;
 • je krijgt  8% vakantietoeslag, een 13e maand en jouw reiskosten worden op basis van  openbaar vervoer vergoed;
 • een goede pensioenregeling bij ABP;
 • een aantrekkelijke collectieve ziektekostenverzekering;
 • goede scholingsmogelijkheden;
 • een contract voor de duur van een jaar, met uitzicht op een vast dienstverband. 

Interesse
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel? Dan zijn wij benieuwd wie jij bent.
Stuur ons een korte motivatiebrief en een cv naar hr@vh.nl .

Wil je inhoudelijk meer weten over deze functie dan kun je contact opnemen met Frank van der Zwan, coördinator Onderzoeksbeleid & Internationalisering, via telefoon  (070) 312 21 37 of via e-mail.

De Vereniging Hogescholen hecht waarde aan een divers samengestelde organisatie, de verschillende  achtergronden en perspectieven zijn een waardevolle toevoeging in advies en kennisdeling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld en blijft onbeantwoord.

Gerelateerd

Vacature bij 10voordeleraar: Functioneel Beheerder (1,0 fte)

Article

We zoeken een collega die de functionaliteit van applicaties voor geavanceerde toetstechnologie voor lerarenopleidingen beheert. Beheren van toetsapplicaties, analyseren van het toetsproces voor examens, inventariseren van de wensen en ervaringen van gebruikers, het testen van nieuwe functies in de applicaties voor toetsen, zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Lees meer

Vacature: Sectoraal Beleidsadviseur hbo (0,8 fte)

Article

We zoeken een nieuwe collega die de uitdaging aan wil gaan in verdere verbetering van het aanbod en de positionering van bètatechnische opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Vraagstukken zoals aansluiting op de arbeidsmarkt, zijn de opleidingen toekomstbestendig? Sectorplannen opstellen hoe studenten op te leiden die kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven als de energietransitie, klimaatverandering en cybersecurity. Diverse onderwijsvormen (Ad, bachelor, master). Dit zijn onderwerpen waar jij je beleids- en procesmatig mee bezig gaat houden voor de sector bètatechniek.

Lees meer

Detachering: Adviseur Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT (0,4 fte)

Article

We zoeken een collega die ons vanaf 1 september 2020 tot aan 1 januari 2023 wil komen versterken als beleidsadviseur ‘Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT’. Hoe kunnen studenten slimmer en beter leren met technologie? Hoe flexibiliseren we het onderwijs? Hoe verbeteren we de aansluiting op de arbeidsmarkt? Dit zijn onderwerpen waar jij je mee bezig kunt gaan houden.

Lees meer