Actualiteit

Stip op de Horizon!

UAS4EUROPE presenteert Horizon Europe-paper

Op 25 september jl. vond het jaarlijks terugkerende Croissant Event van UAS4EUROPE plaats. Deze editie werd gehost bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging in Brussel en ging in op de rol van hogescholen binnen het nieuwe kaderprogramma, Horizon Europe. Dit evenement volgt op de bestuurlijke missie naar Brussel die eind juni heeft plaatsgevonden. Tijdens deze missie is o.a. gesproken met de nieuwe DG Onderzoek & Innovatie van de Europese Commissie (EC), Jean-Eric Paquet (zie ook dit bericht, waarbij onder meer de publicatie Impact in Europe is overhandigd). 

Impact hogescholen
In zijn openingstoespraak illustreerde ambassadeur Ronald van Roeden de impact van hogescholen aan de hand van een concreet Horizon 2020-project: XoSoft. Dit project is mede tot stand gekomen door Saxion en richt zich op het verbeteren van mobiliteit onder personen met een fysieke beperking. Na deze opening presenteerde Henrik Wolff, vertegenwoordiger van UAS4EUROPE, de visie van het netwerk op het Horizon Europe-voorstel van de EC. Dit onderzoeksprogramma zal van 2021 t/m 2027 lopen, waarmee een voorgesteld budget van 94 miljard gemoeid gaat.

Ophogen budget
Hoewel UAS4EUROPE het voorstel van de EC in grote lijnen verwelkomt , en de focus op impact-gedreven onderzoek ondersteunt, werden ook een aantal aanbevelingen meegegeven. Om als Europa in de voorhoede van de ‘global competition for research and innovation’ te blijven bepleit UAS4EUROPE onder andere een ophoging van het budget van Horizon Europe tot tenminste 120 miljard. Daarnaast staat inclusie van praktijkgerichte onderzoekers hoog op de agenda. Niet alleen in nieuwe elementen binnen het HE-voorstel, maar ook door gebruik te maken van bestaande instrumenten zoals de Marie Skłodowska-Curie Actions. (Zie ook: Position Paper On Horizon Europe - UAS4Europe)

Eerlijke kans
Tijdens de daaropvolgende paneldiscussie gaf Europarlementariër Angelika Niebler aan dat nieuwkomers een eerlijke kans verdienen in Horizon Europe, wat verder werd onderstreept door Fabienne Gautier (Head of Unit DGRTD / EC): “We need to move away from the silo-based approach”.

Het wordt in toenemende mate van belang geacht dat onderzoeksresultaten in de praktijk toegepast kunnen worden. Daar ligt ook een sleutelrol voor praktijkgericht en interdisciplinair onderzoek: “UAS are needed to transfer results from research into innovation”, aldus Johann Kastner (UAS Upper Austria). De  toegenomen focus op impact en innovatie in het voorstel van Horizon Europe biedt kansen voor praktijkgericht onderzoek. 

Om de ambities van de Europese Commissie te kunnen behalen, en daarmee de stip aan de Horizon van Europa te bereiken, is actieve deelname van hogescholen in het komende kaderprogramma onontbeerlijk! 


Meer informatie
Bezoek de websites van Horizon Europe of UAS4EUROPE voor meer informatie, of neem contact op met Sander Hees, beleidsadviseur internationalisering, Vereniging Hogescholen (e-mail).

Gerelateerd

Onderzoek is een belangrijk fundament

Standpunt

Innovaties en toepassing ontwikkelen in de beroepspraktijk van o.a. medische professionals, ICT-ers, kunstenaars en leraren is wat praktijkgericht onderzoek van hogescholen stimuleert. Dat doen ze onder begeleiding van lectoren en in samenwerking met bedrijven en organisaties. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek een onderzoekende een kritische houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit. Hogescholen participeren in de Kenniscoalitie en bepleiten gezamenlijk voor majeure investeringen, zowel publiek als privaat, in de Nationale Wetenschapsagenda. Deze agenda stimuleert een impuls in de keten van kennis en wetenschap.

Lees meer