Actualiteit

UAS4EUROPE geeft impuls aan regionale samenwerking over de grenzen

Internationaal 4

Hogescholen in Europa slaan de handen ineen met een nieuw platform “UAS4EUROPE” dat vandaag in Brussel werd gelanceerd. Met dit initiatief willen zij de regionale en internationale samenwerking van hogescholen met organisaties en het mkb versterken en daarmee innovaties in de beroepspraktijk stimuleren. UAS4EUROPE vertegenwoordigt hogescholen in bijna 30 landen in Europa.

Bij de lancering van het platform vandaag in Brussel overhandigde Wim Boomkamp (bestuurslid van de Vereniging Hogescholen) namens UAS4EUROPE het position paper 'UAS4EUROPE: Smart Partnerships for Regional Impact' aan Robert-Jan Smits, Directeur-Generaal voor Onderzoek en Innovatie bij de Europese Commissie. Wim Boomkamp: “Met de oprichting van dit nieuwe Europese platform en het gezamenlijke position paper hopen we de komende jaren de Europese beleid- en innovatie agenda zo te beïnvloeden dat hogescholen een verankerende plek in deze agenda’s krijgen waardoor de regionale innovatie een internationale impuls krijgt.” Robert-Jan Smits reageerde positief: “I welcome that Universities of Applied Sciences claim their role in the innovation chain at the local, regional and international level.”

Bekijk de animatie over UAS4EUROPE:

Nieuw platform UAS4EUROPE
UAS4EUROPE is een nieuw platform dat hogescholen – universities of applied sciences – vertegenwoordigt in bijna 30 landen in Europa. Deze vijf organisaties zijn de initiatiefnemers: EURASHE,  UASnetHochschule Bayern e.V, swissuniversities en Association of Austrian Universities of Applied Sciences FHK. De Vereniging Hogescholen is lid van UASnet.

Smart partnerships for regional impact
UAS4EUROPE wil de regionale samenwerking van hogescholen met bedrijven en/of organisaties een impuls geven. Volgens de Europese hogescholen ligt hier nog veel onbenut potentieel aan innovaties die een impact kunnen hebben. Met praktijkgericht onderzoek van hogescholen willen zij dit potentieel aanboren door regionale samenwerking te stimuleren en door te participeren in Europese onderwijs- en onderzoeksprogramma's. Deze vorm van innovatieve onderzoeks- en samenwerkingskracht van hogescholen noemt UASEUROPE: ‘Smart Partnerships for Regional Impact’. In het position paper kunt u meer lezen over de vijf verschillende rollen die de hogescholen in Europa vervullen.

Europese Innovatie Raad
Een eerste actie van het nieuwe Europese platform is een reactie op de “call for ideas” voor de op handen zijnde Europese Innovatie Raad. Carlos Moedas, Europees commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie, deed hiervoor eerder een oproep. Na de consultatieronde zal de EU in juni met plannen hierover komen. De reactie van UAS4EUROPE vindt u als bijlage bij het volgende artikel: reactie van UAS4Europe.

Praktijkgerichte onderzoek
Bij praktijkgericht onderzoek werken hogescholen samen met regionale bedrijven (met name mkb) en organisaties aan innovaties voor de beroepspraktijk. Deze samenwerking kan zijn met bijvoorbeeld gemeentes, ziekenhuizen of met technische bedrijven. Hierbij werken studenten, docenten/lectoren en de beroepsprofessionals samen. Naast vernieuwingen in de beroepspraktijk stimuleert het praktijkgericht onderzoek de ontwikkeling van een kritische en innovatieve houding van studenten en versterkt het de onderwijskwaliteit.