Actualiteit

UAS4EUROPE en Neth-ER publiceren papers over Horizon 2020 en Erasmus+ 

De Europese Commissie heeft de afgelopen maanden een publieke consultatie gehouden voor twee Europese programma’s: het Horizon 2020 onderzoekskaderprogramma en Erasmus+, het onderwijsprogramma gericht op mobiliteit. In het kader van deze consultaties heeft UAS4EUROPE, de vertegenwoordiger van hogescholen in Europa, bij de Commissie een statement ingediend. Het document bevat een analyse van het huidige onderzoeksprogramma plus aanbevelingen voor het Negende Kaderprogramma.
  
Aanbevelingen Horizon 2020
UAS4EUROPE is het platform dat hogescholen uit circa 30 landen (waaronder Nederland) vertegenwoordigt in Brussel. Het stelt in zijn paper vast dat er met Horizon 2020 voor de eerste keer sprake is van integratie van onderzoeks- en innovatie activiteiten, daarmee de complete onderzoeks- en innovatiecyclus omvattend. Wel pleit UAS4EUROPE ervoor om de onderliggende structuur flexibel te houden in relatie tot andere programma’s. Ook dringt UAS4EUROPE er bij de Europese Commissie op aan om Horizon2020 te vereenvoudigen met het oog op meer  toegankelijkheid en duidelijkheid voor indieners.

Daarnaast adviseert UAS4EUROPE aan de Commissie om de aantrekkelijkheid van Horizon 2020 te garanderen door het aantal onderwerpen per call te beperken, en deze tegelijkertijd breder te definiëren. Bovendien moet er volgens UA4EUROPE binnen Horizon 2020 een grotere focus komen op bottom-up samenwerkingsprojecten met duidelijke richtlijnen en verwachte uitkomsten. 

Aanbevelingen Negende Kaderprogramma
Het Horizon 2020 programma wordt in 2020 opgevolgd door het Negende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (FP9). In zijn paper doet UAS4EUROPE daarvoor ook een reeks aanbevelingen, zoals: de verhoging van het budget voor FP9, calls meer specifiek gericht op kleinere consortia van hogescholen samen met onder meer het midden- en kleinbedrijf, naast bestaande thema’s ook ruimte voor onderwerpen als kunst, architectuur, taal en sociaal werk in relatie tot oplossingen voor de maatschappelijk uitdagingen, en een nog beter evenwicht tussen fundamenteel en toegepast onderzoek. 

Papers Neth-ER Erasmus+ en Horizon2020
Het Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) heeft voor de consultatie van de twee Europese programma’s twee papers aangeboden aan de Commissie: ‘Neth-ER position paper interim evaluation Horizon 2020’ (download) en ‘Neth-ER position paper mid-term evaluation Erasmus+’ (download). De papers zijn ingediend namens alle Nederlandse kennisinstellingen, waaronder het hbo.

In de eerste helft van 2017 zal de Europese Commissie een Staff Working Document publiceren met een samenvatting van de resultaten uit de consultaties.