Actualiteit

UAF start campagne 'Niemand wil later vluchteling worden'

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF is de campagne gestart 'Niemand wil later vluchteling worden'. Daarmee wil het UAF Nederlandse studenten op hogescholen en universiteiten bewust maken van de positie van vluchtelingstudenten. De boodschap: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht je afkomst, leeftijd of (vlucht-)verleden.

Drie vluchtelingstudenten die ondersteund worden door het UAF zijn de boegbeelden van de campagne: Heba (20) uit Syrië, Omar (25) uit Irak en Márcia (20) uit Angola. Drie moedige jonge mensen die ooit gedwongen waren om hun land samen met hun familieleden te ontvluchten. Zij kwamen in Nederland terecht en werken nu hard aan de realisatie van hun dromen. Mardjan Seighali, directeur UAF: ‘Na alles wat zij hebben meegemaakt, willen zij niks liever dan zich verder ontwikkelen, meedoen en iets teruggeven aan de samenleving die ze heeft ontvangen. Hierbij helpt het als hun Nederlandse medestudenten en de medewerkers op hoger onderwijsinstellingen begrip hebben voor hun positie, die vaak best lastig is.’

De campagne richt zich in eerste instantie op vijf studentensteden: Amsterdam, Utrecht, Groningen, Arnhem en Nijmegen. Doneer ook


Over het UAF
Het UAF is in 1948 opgericht en is daarmee de oudste vluchtelingenorganisatie van Nederland. Het UAF begeleidt jaarlijks ruim 2.500 vluchtelingen bij hun studie en werk. Zo bouwen zij in Nederland een nieuw bestaan op. Ze leveren zo een zinvolle bijdrage aan de samenleving. Volg het UAF op Facebook, twitter, YouTube. U kunt zich ook aanmelden voor de UAF-nieuwsbrief.

Gerelateerd

Een slimme overheid investeert in de kennis en het talent van nieuwkomers

Actualiteit

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De inburgering beperkt zich tot ‘basale’ taallessen en oriëntatie op de arbeidsmarkt en sluit niet aan bij opleidingstrajecten, met als gevolg dat studenten niet verder kunnen. Daarom moet de overheid dringend maatregelen nemen om dit knelpunt op te lossen en dit kan niet wachten totdat de nieuwe inburgeringswet is goedgekeurd. Dit schrijven zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld vandaag in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW.

Lees meer

“Geef de regie op inburgering aan gemeenten”

Actualiteit

Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers in Nederland een goede start krijgen en snel kunnen meedoen in de samenleving. De resultaten van het inburgeringsbeleid dat in 2013 is ingevoerd zijn verontrustend. Gemeenten, taalaanbieders en vluchtelingenorganisaties pleiten daarom voor een effectiever inburgeringsbeleid waarvoor twee aanpassingen nodig zijn: Een regierol voor gemeenten bij de begeleiding van inburgeraars; dit in lijn met de decentralisatie van allerlei taken naar gemeenten. Meer mogelijkheden om geïntegreerde trajecten van taal met werk en (beroeps-) opleiding die gericht zijn op duurzame deelname aan de arbeidsmarkt, in te zetten.

Lees meer

Vandaag werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs

Actualiteit

De Vereniging Hogescholen, de VSNU en het ministerie van OCW organiseren vandaag in Utrecht een werkconferentie over vluchtelingen in het hoger onderwijs. Tijdens deze werkconferentie wordt er informatie verschaft over de Taskforce Vluchtelingen Hoger Onderwijs , worden er best practices uitgewisseld en kunnen instellingen uit eenzelfde regio met elkaar spreken aan regiotafels tijdens de lunch. Ook verschaffen organisaties als UAF, EP-Nuffic en OCW verschaffen over wettelijke mogelijkheden, processen en diploma-erkenning.

Lees meer