Actualiteit

“Tweedegraads lerarenopleidingen op de goede weg”

“De afgestudeerden van tweedegraads lerarenopleidingen zijn over het algemeen redelijk tevreden over de opleiding die ze hebben gevolgd. Toch zien ze nog wel enkele verbeterpunten.” Dat staat in het vandaag verschenen rapport van de Inspectie van het Onderwijs met de titel “Beginnende leraren kijken terug” over de Tweedegraads Lerarenopleidingen. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Dit is een bemoedigende uitkomst voor alle tweedegraads lerarenopleidingen. De opleidingen zijn op de goede weg en zullen een volgende stap zetten met het realiseren van de ambities uit de Agenda Lerarenopleidingen 2015-2018.”

80% van de afgestudeerde leraren tevreden over de vakkennis
Uit het onderzoek blijkt dat “80 procent van de afgestudeerden tevreden is over de vakkennis die zij hebben opgedaan.” Deze tevredenheid geeft aan dat de inspanningen van het project 10voordeleraar succes hebben. In 2008 is dit project van start gegaan waarbij voor alle hbo lerarenopleidingen kennisbases ontwikkeld zijn. Hierin wordt de vakkennis beschreven waarover alle afgestudeerden dienen te beschikken. Voor vijftien lerarenopleidingen zijn afgelopen studiejaar ook digitale landelijke kennistoetsen afgenomen die zijn gebaseerd op deze kennisbases.

Opleiden voor de Toekomst
De verbeterpunten uit het vandaag gepresenteerde rapport zullen serieus worden genomen door de sector. Deels sluiten zij aan bij de ambities uit ”Opleiden voor de toekomst”, de Agenda Lerarenopleidingen 2015-2018, die op 29 juni jl. door Thom de Graaf is aangeboden aan minister Bussemaker. Een van de knelpunten die in het Inspectierapport worden genoemd, is de aandacht voor het beroepsonderwijs. In “Opleiden voor de Toekomst” is een versterkte samenwerking met het mbo en het vergroten van interesse van studenten voor het beroepsonderwijs, een belangrijk speerpunt.

Beginnende Pabo docenten zeer tevreden over vakkennis
Eerder dit jaar deed de Onderwijsinspectie een zelfde onderzoek onder beginnende docenten in het basisonderwijs. De conclusie was toen dat het overgrote deel van de beginnende docenten in het basisonderwijs zeer tevreden is over zowel de pedagogische-didactische vaardigheden als de vakkennis die ze op de pabo hebben geleerd. De tevredenheid geldt ook voor de schoolleiders en inspecteurs primair onderwijs van de onderwijsinspectie, die lessen van pas afgestudeerden hebben bezocht. Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs waarin beginnende basisschoolleraren terugkijken op hun opleiding, werd op 23 april jl. gepresenteerd.

Gerelateerd

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer

Een lerarenopleiding die beter past bij zij-instromers

Article

Een flexibele lerarenopleiding waar de zij-instromers en hun ervaring centraal staan, dat spreken de Vereniging Hogescholen (VH), de Vereniging Nederlandse Universiteiten (VSNU) en minister Van Engelshoven (OCW) af in een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Zo gaan lerarenopleidingen in het hbo en het wo meer kennis delen over het lesgeven aan volwassenen zodat zij-instromers onderwijs krijgen dat voor hen werkt. Zij-instromers krijgen zo een opleiding die rekening houdt met hun ervaring en die vrijstellingen geeft waar dat kan. 

Lees meer

Studenten kunnen scholieren helpen achterstanden in te lopen

Article

Studenten kunnen basisschoolleerlingen en middelbare scholieren gaan helpen bij het inlopen van achterstanden door de coronacrisis. Dat hebben onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven afgesproken met de Vereniging Hogescholen (VH) en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Lees meer