Actualiteit

Topsector Life Sciences & Health presenteert nieuwe Kennis- en Innovatieagenda: Grow~Motion 

Health~Holland, Topsector Life Sciences & Health (LSH), heeft op 1 augustus jl. de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 'Grow~Motion' gepubliceerd. Dit nieuwe strategische document beschrijft de gezondheid en zorg ambities voor de komende vier jaar (2018-2021).

Focus
Focus van de in Grow-Motion beschreven strategie is de mondiale maatschappelijke uitdaging ‘Gezondheid en Zorg’. Zo stijgt onze zorgvraag snel door vergrijzing, leefstijl en de toenemende mate van chronisch zieken. Om deze mondiale uitdaging goed te kunnen pareren en economische kansen te benutten is samenwerking tussen burgers, onderzoekers, overheid en ondernemers cruciaal. De topsectoren en de sleuteltechnologieën, zoals ICT, nano- en biotechnologie, bieden een stevig platform voor interdisciplinaire samenwerking, aldus de samenstellers van het rapport.

Publiek-privaat
Nationale strategische publiek-private samenwerkingsverbanden op het gebied van hart- en vaatziekten, dementie, regeneratieve geneeskunde en kankeronderzoek ontwikkelen zich momenteel in rap tempo en bouwen zich de komende jaren verder uit. Tevens blijft de coalitie continu op zoek naar nieuwe publiek-private samenwerkingsverbanden die innovatie in gezondheid en zorg een impuls moeten geven. Het netwerk van Health Valley telt ruim 300 partners, waaronder Saxion Hogescholen, Windesheim, Hogeschool Van Hall Larenstein, en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Meer informatie
Vragen over de  Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021? Neem contact op met Health Valley: (024) 355 87 37 of info@healthvalley.nl

Bron


Zie in dit kader ook: 'Vitaliteit en Gezondheid', het eerste zogeheten 'SPRONG'-programma van Regieorgaan SIA. SPRONG staat voor 'Stimulering van Praktijkgerichte Onderzoeksgroepen'. Dit programma stelt vijf publiek-private consortia van hogescholen in staat om met een stevige onderzoeksinfrastructuur aan te sluiten bij vragen die er in de beroepspraktijk leven, zowel op het gebied van onderzoek als het ontwikkelen van nieuw curriculum. Het SPRONG-programma staat in de Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021 vermeld op bladzijde 19.

Gerelateerd

Kansen voor onderzoekstalent hbo met postdocprogramma van Regieorgaan SIA

Article

OCW stelt vanaf 2018 middelen beschikbaar voor de uitvoering van een hbo-postdocprogramma. De oproep voor aanvragen opent maart 2018.

Lees meer

Hogeschool van Amsterdam bekroont beste praktijkgericht onderzoek

Article

Het HvA Onderzoek van het jaar 2017 is SO-HIP​, sensortechnologie bij de revalidatie van ouderen na een heupfractuur. Tijdens het HvA Research Awards Event zijn meer prijzen uitgereikt.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer