Actualiteit

Toetsen en onderwijskwaliteit: Workshops jaarcongres Vereniging Hogescholen 2017

Landelijke toetsen, leren van toetsen en online toetsen. In drie workshops gaan presentatoren van 10voordeleraar en hogescholen er samen op in tijdens het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen op 6 april 2017 in de Rijtuigenloods te Amersfoort. 

Landelijke toetsen: pabo’s en verpleegkunde maken er werk van!
In het hbo zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven ontplooid voor het ontwikkelen van instellingsoverschrijdende summatieve toetsen. Twee succesvolle voorbeelden zijn de pabo-rekentoets (10voordeleraar) en de rekentoets voor de bachelor verpleegkunde (Rekentoets LOOV, video). Discussieer met workshop presentatoren Arian van Staa (Vereniging Hogescholen) en Wil de Groot Bolluijt  (Hogeschool Utrecht) mee over overeenkomsten, verschillen en geleerde lessen!

Leren van toetsen? Van toets- naar feedbackcultuur!
Toetsen is niet het sluitstuk van leren (toetscultuur), maar stuurt (on)bedoeld het leren. In een feedbackcultuur worden toetsen dan ook bewust ingezet om het lerenproces van studenten te bevorderen. Aan de hand van praktijkcases werkt u samen met workshops presentatoren Martijn Leenknecht (HZ University of Applied Sciences), Simone Kooij (Hogeschool Rotterdam), beiden verbonden aan het Platform Leren van Toetsen, in de workshop aan het verbeteren van toetskwaliteit in een feedbackcultuur. 

Starten met beeldschermtentamens
Beelschermtoetsing heeft verscheidene voordelen, zoals gebruikersgemak. Ervaringsdeskundigen vertellen in deze workshop hoe de implementatie daarvan is verlopen bij hun opleiding. Onder begeleiding van presentator Vincent Hendriks (Hanzehogeschool Groningen) maakt u een begin van een implementatieplan voor uw organisatie.


Aanmelden jaarcongres
U meldt zich hier aan voor het jaarcongres 'De o van hbo; leren door ontwikkelen' op donderdag 6 april 2017, van 10.00 - 17.00 uur, met borrel na. De deelnamekosten bedragen € 225,- (inclusief koffie/thee, lunch en borrel), bij aanmelding vóór 17 maart € 195,-. U bent deze kosten ook verschuldigd indien u een workshop of hoorcollege verzorgt. Na aanmelding verschijnt een bevestiging van uw inschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma van Veen, Congresbureau Vereniging Hogescholen, tel. (070) 312 21 66, e-mail.

Download het programmaboekje

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding

Article

De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. “Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Rekentoets

Standpunt

Nu de landelijke rekentoets toch niet meetelt voor het eindexamen verdwijnt een belangrijke impuls om het rekenonderwijs te verbeteren. In 2016 zou de landelijke rekentoets voor het eerst meetellen op het eindexamen van alle scholieren. De uitslag van de rekentoets telt voorlopig alleen mee op het vwo en niet op havo, vmbo en mbo.

Lees meer