Actualiteit

Toelatingseisen pabo vanaf komend studiejaar verhoogd

Om de kwaliteit van de leraar basisonderwijs te vergroten, worden vanaf het komende studiejaar (2015-2016) toelatingseisen ingevoerd voor de pabo. Iedereen die komend studiejaar kiest voor een studie aan een van de 40 pabo’s in ons land, moet voor aanvang van de studie aantonen over voldoende basiskennis te beschikken op de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Kwaliteit van instroom
De verzwaring van de toelatingseisen is op verzoek van de Vereniging Hogescholen in overleg met het ministerie van OCW ingevoerd. Doel daarvan is om de kwaliteit van de instromende pabo-studenten te verhogen wat op termijn betere leraren voor de basisschool oplevert. De verhoging van de kwaliteit van de lerarenopleidingen past in het streven van de Vereniging om uiteindelijk zo goed mogelijk opgeleide leraren voor de klas te krijgen. Om dat te realiseren is alle beschikbare tijd tijdens de opleiding nodig voor de vereiste vakkennis en het aanleren van pedagogische en didactische vaardigheden. Om het noodzakelijke eindniveau te kunnen behalen, is een minimaal kennisniveau bij de instroom nodig, de zogenoemde toelatingseisen.

Toelatingstoets
Leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, wanneer zij een vwo-diploma of afgeronde hbo-opleiding hebben. Dat geldt ook voor havisten die eindexamen hebben gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie. Leerlingen met een havo-diploma waarin één of meer van deze vakken ontbreken moeten een toelatingstoets maken voor het ontbrekende vak. Leerlingen met een mbo-diploma (niveau 4) moeten toelatingstoetsen maken voor alle drie de vakken.

Ondersteuningsaanbod
Voor leerlingen en studenten die hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet tijdig hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe instroomeisen, is een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. Dit bestaat enerzijds uit een landelijk aanbod van (zelfstudie)materialen inclusief verwerkingsopgaven, toetsenvragen en voorbeeld toelatingstoetsen. Anderzijds is er een bijscholingsprogramma per regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten. Regionale projectleiders verzorgen hiervan de organisatie, totstandkoming en uitvoering. Alle informatie hierover staat op de speciale website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl .

Toelatingstoets
Studenten kunnen gedurende een aantal periodes tussen begin april en half augustus 2015 de toelatingstoets doen. Een niet gehaalde toets kan in de daaropvolgende periode worden herkanst. De toelatingstoetsen zijn de verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen. De toetsen zijn digitaal en aspirant-pabostudenten maken deze op de pabo waarbij zij zich hebben ingeschreven. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur. Aspirant-studenten met een dyslexieverklaring krijgen een half uur extra per toets. De uitslag van een toets blijft anderhalf jaar geldig. Lees meer hierover op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Op deze website zal de komende tijd ook aanvullende informatie komen over alles wat te maken heeft met toelatingseisen voor de pabo.

Gerelateerd

Meer flexibilisering en maatwerk in lerarenopleidingen

Article

Werken aan meer differentiatie en specialisatie, waardoor een leraar meer mogelijkheden heeft en er meer onderwijs op maat wordt aangeboden. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda  “Samen toekomstbestendige leraren opleiden” die vandaag is aangeboden aan de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.

Lees meer

Samen werken aan kwaliteit

Article

“Wat fijn om zoveel collega’s hier in Utrecht aanwezig te zien. Om niet alleen binnen de eigen instelling, maar ook met elkaar als pabo-docenten samen na te denken over onderwijskwaliteit. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig in het vasthouden van die kwaliteit”, opende Barbara de Kort, voorzitter van Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO), vandaag de Landelijke kennisdeelochtend pabo in Utrecht. Centraal stonden de aan de kennisbases gerelateerde onderwerpen, namelijk ‘Curriculum.nu’ en ‘Profilering en specialisering op de pabo’. 

Lees meer

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding

Article

De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. “Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer