Actualiteit

Toelatingseisen pabo vanaf komend studiejaar verhoogd

Om de kwaliteit van de leraar basisonderwijs te vergroten, worden vanaf het komende studiejaar (2015-2016) toelatingseisen ingevoerd voor de pabo. Iedereen die komend studiejaar kiest voor een studie aan een van de 40 pabo’s in ons land, moet voor aanvang van de studie aantonen over voldoende basiskennis te beschikken op de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek.

Kwaliteit van instroom
De verzwaring van de toelatingseisen is op verzoek van de Vereniging Hogescholen in overleg met het ministerie van OCW ingevoerd. Doel daarvan is om de kwaliteit van de instromende pabo-studenten te verhogen wat op termijn betere leraren voor de basisschool oplevert. De verhoging van de kwaliteit van de lerarenopleidingen past in het streven van de Vereniging om uiteindelijk zo goed mogelijk opgeleide leraren voor de klas te krijgen. Om dat te realiseren is alle beschikbare tijd tijdens de opleiding nodig voor de vereiste vakkennis en het aanleren van pedagogische en didactische vaardigheden. Om het noodzakelijke eindniveau te kunnen behalen, is een minimaal kennisniveau bij de instroom nodig, de zogenoemde toelatingseisen.

Toelatingstoets
Leerlingen voldoen aan de toelatingseisen, wanneer zij een vwo-diploma of afgeronde hbo-opleiding hebben. Dat geldt ook voor havisten die eindexamen hebben gedaan in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde of biologie. Leerlingen met een havo-diploma waarin één of meer van deze vakken ontbreken moeten een toelatingstoets maken voor het ontbrekende vak. Leerlingen met een mbo-diploma (niveau 4) moeten toelatingstoetsen maken voor alle drie de vakken.

Ondersteuningsaanbod
Voor leerlingen en studenten die hun opleidings- of vakkenpakketkeuze niet tijdig hebben kunnen aanpassen aan de nieuwe instroomeisen, is een tijdelijk ondersteuningsaanbod beschikbaar. Dit bestaat enerzijds uit een landelijk aanbod van (zelfstudie)materialen inclusief verwerkingsopgaven, toetsenvragen en voorbeeld toelatingstoetsen. Anderzijds is er een bijscholingsprogramma per regio in de vorm van lessen en andere, ondersteunende activiteiten. Regionale projectleiders verzorgen hiervan de organisatie, totstandkoming en uitvoering. Alle informatie hierover staat op de speciale website www.goedvoorbereidnaardepabo.nl .

Toelatingstoets
Studenten kunnen gedurende een aantal periodes tussen begin april en half augustus 2015 de toelatingstoets doen. Een niet gehaalde toets kan in de daaropvolgende periode worden herkanst. De toelatingstoetsen zijn de verantwoordelijkheid van de Vereniging Hogescholen. De toetsen zijn digitaal en aspirant-pabostudenten maken deze op de pabo waarbij zij zich hebben ingeschreven. Elke toets bestaat uit zestig vragen en duurt anderhalf uur. Aspirant-studenten met een dyslexieverklaring krijgen een half uur extra per toets. De uitslag van een toets blijft anderhalf jaar geldig. Lees meer hierover op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Op deze website zal de komende tijd ook aanvullende informatie komen over alles wat te maken heeft met toelatingseisen voor de pabo.

Gerelateerd

Hogescholen zetten in op flexibel maatwerk voor lerarenopleiding

Actualiteit

De problematiek van het lerarentekort is zeer urgent, het beroep van leraar staat onder druk. Erkenning vanuit de samenleving, perspectief op de eigen toekomst en betere carrièremogelijkheden vormen een belangrijke basis om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. De Vereniging Hogescholen publiceert binnenkort de strategische agenda lerarenopleidingen waar deze uitgangspunten in centraal staan. De agenda omvat drie kernambities waar de komende jaren aan wordt gewerkt, om onder andere te zorgen voor voldoende leraren voor de klas. “Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Ministers Van Engelshoven en Slob feliciteren pabo-afgestudeerden met diploma

Actualiteit

Op 11 juli jl. hebben de ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob afstuderende pabo-studenten in het zonnetje gezet. Beide ministers waren bij een diploma-uitreiking aanwezig en spraken de aankomende docenten toe over het mooie vak dat ze hebben gekozen. Minister Van Engelshoven sprak de afgestudeerden toe bij Hogeschool Inholland. Minister Slob woonde de diploma-uitreiking bij aan De Haagse Hogeschool, waarbij hij ook vertelde over zijn eigen ervaringen als docent geschiedenis en maatschappijleer. 

Lees meer

Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

Actualiteit

Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort. “Het hbo biedt een breed scala aan flexibele lerarenopleidingen voor iedereen die leraar wil worden. Het zou mooi zijn als we mensen uit de verzekerings- en financiële sector zo een nieuwe kans kunnen geven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer