Actualiteit

Thom de Graaf ontvangt nieuw opleidingsprofiel verpleegkunde

Een verschuiving van de zorg van intramuraal naar thuis, technologische ontwikkelingen als e-health en patiënten en mantelzorgers die mondiger zijn en beter geïnformeerd willen worden. Deze en andere ontwikkelingen in de zorg vragen om adequaat opgeleide verpleegkundigen. Om die reden is de inhoud van de opleiding hbo-verpleegkunde op de schop genomen. Het resultaat is een geheel nieuw opleidingsprofiel verpleegkunde dat alle 17 opleidingen hbo-verpleegkunde vanaf het studiejaar 2016-2017 gaan gebruiken. Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen kreeg vandaag het profiel uit handen van Peter Koopman, voorzitter van de stuurgroep Bachelor Nursing 2020 tijdens het Bachelor Nursing 2020 congres in Nieuwegein.

Actuele ontwikkelingen
De afgelopen tijd is door de 17 hogescholen en het werkveld hard gewerkt aan het nieuwe opleidingsprofiel hbo bachelor Verpleegkunde. Het nieuwe profiel legt een groot accent op generalistische beroepsuitoefening. Hbo-verpleegkundigen kunnen hierdoor in alle sectoren van de zorg aan de slag. Het onderzoekend vermogen van de verpleegkundigen wordt in de opleiding versterkt zodat zij nieuwsgierig, kritisch en reflectief kijken naar vernieuwingen en verbeteringen voor de patiënt of diens omgeving. Volgens Thom de Graaf hangen de vernieuwingen in het profiel nauw samen met de actuele ontwikkelingen in de zorg. “Zorg verplaatst zich van de tweede naar de eerste lijn en gebeurt in toenemende mate in de wijk. Er is meer marktwerking in de zorg en de druk op de betaalbaarheid van zorg neemt toe. Tegelijkertijd is ‘shared decision making’ tussen patiënt en zorgverlener orde van de dag, hetgeen samenhangt met zowel een toenemende mondigheid en kennis bij vele burgers als het belang van het maken van zorgvuldige afwegingsprocessen in care en cure. Dit vraagt dat alle verpleegkundige bachelors die vanaf 2020 uitstromen breed zijn opgeleid en verpleegkundige zorg kunnen verlenen aan degenen die daarop zijn aangewezen.”

Implementatie
Het vandaag gepresenteerde opleidingsprofiel is mede door de uitkomsten van het verkenningsrapport Hoger gezondheidszorg Onderwijs (2013) onder voorzitterschap van Anton Westerlaken vormgegeven. Voor de implementatie van het opleidingsprofiel is een belangrijke rol weggelegd voor de docententeams in de hogescholen zelf: zij zijn nu aan zet om direct te starten met implementatie. Het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), waarin de 17 opleidingen hbo-v’s samenwerken, is ook een belangrijke speler: zij hebben directe toegang tot de hogescholen, docenten, studenten en alumni, en zien als opdrachtgever en eigenaar van het proces ook toe op de continuïteit. Het hele traject Bachelor of Nursing 2020 onderstreept des te meer het belang van samenwerking tussen hogescholen, zowel onderling als in de richting van en samen met werkveld, de branchepartijen en de overheid.