Actualiteit

Zestor:

Tevredenheid medewerkers hbo stijgt verder

Ruim driekwart van de medewerkers in het hbo is tevreden of zeer tevreden met het werk. Daarmee is het enthousiasme over hogescholen als werkgever veel groter dan over de gemiddelde werkgever in Nederland. Dit blijkt uit het onderzoek van Zestor naar de werkbeleving in hogescholen.

Om de werkbeleving in het hbo in kaart te brengen, heeft Zestor samen met Integron het Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM) ontwikkeld. De populariteit van TIM is groot: inmiddels gebruiken 24 van de 37 hogescholen het instrument. Over deze 24 hogescholen gaat het benchmarkrapport ‘Werkbeleving in hogescholen; Benchmark 2014-2016’. Het is gebaseerd op de antwoorden van ruim 16.000 medewerkers over de periode 2014-2016.

Ruim driekwart van die medewerkers is tevreden of zeer tevreden met het werk. Die tevredenheid is de afgelopen jaren verder gestegen, van 74 naar 78 procent van de medewerkers. De hogescholen scoren hiermee zeer goed. Ter vergelijking: van de totale Nederlandse beroepsbevolking is 71 procent tevreden of zeer tevreden met zijn werk. De beleving van de werkdruk blijft het grote knelpunt voor medewerkers van hogescholen.

Lees ook
Vakbonden en werkgevers tevreden: ‘Het gaat steeds beter met docenten in het hbo’ - Interview HOP met Jan Willem Meinsma, CvB-lid Windesheim, en Douwe Dirk van der Zweep, bestuurslid AOb 


Over Zestor
Met het Zestor-fonds bevorderen en ondersteunen cao-partijen vernieuwende activiteiten in de sector op het gebied van arbeidsmarkt- en HRM-beleid. Activiteiten die erop gericht zijn hogescholen en hun medewerkers optimaal te laten functioneren.