Actualiteit

Big Data-route Nationale Wetenschapsagenda

“Te weinig Nederlandse organisaties maken gebruik van big data”

"Nederlandse organisaties moeten meer investeren in big data strategieën en diensten. Op dit moment maakt slechts zes procent van de Nederlandse bedrijven serieus gebruik van de mogelijkheden van big data. Dat percentage moet omhoog", zegt Johan Versendaal, lector Digital Smart Services van Hogeschool Utrecht. Zijn lectoraat geeft leiding aan het project ‘Datagedreven diensteninnovatie: compliancy en transparancy by design', waarvan de HU penvoerder is.

Project
Waar draait dit project in de kern om? Marlies van Steenbergen, lector bij hetzelfde lectoraat en projectleider, komt met een voorbeeld uit de gezondheidszorg: “Je hebt een hoog cholesterol, een hoge bloeddruk en je woont in een bepaalde regio. Stel dat de verzekeraar die data combineert met persoonlijke en omgevingsdata, en tegen jou zegt: ‘je moet meer betalen voor je verzekering, want je loopt veel risico’. Als je geen toestemming aan de verzekeraar hebt gegeven voor het gebruik van deze data, of de verzekeraar niet kan uitleggen hoe ze tot die hogere premie is gekomen, dan is de verzekeraar in overtreding. Daarbij geldt ook dat niet uitsluitend op basis van profilering en machine learning software zo'n beslissing mag zijn genomen. De verzekeraar moet transparant maken hoe ze tot beslissingen komt en hoe ze bepaalde diensten levert. En dat moet ook nog op een verantwoorde manier.”

Nationale Wetenschapsagenda
Het project start in januari 2018 en is onderdeel van het startimpulsprogramma rondom de Big Data-route van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Deze wetenschapsagenda bestaat uit vele onderzoeksvragen die gebundeld zijn in 25 exemplarische routes waar de wetenschap zich de komende jaren op gaat richten. De NWA krijgt voornamelijk input van universiteiten; hogescholen spelen vaak een kleinere rol. “Dat de HU penvoerder is bij dit project, mag dus best bijzonder genoemd worden”, zegt Versendaal. Ook het HU-lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg, met lector Katarina Jerković, is bij dit project betrokken. Consortium kennispartners zijn Fontys Hogeschool, Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit.

Bron: Hogeschool Utrecht


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft  onlangs financiering toegekend aan de aanvragen voor acht routes van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) van maximaal € 2,5 miljoen ieder. Aan vijf van deze routes nemen in totaal 12 hogescholen deel. Lees verder

Gerelateerd

Grotere onderzoekscapaciteit hogescholen verdient meer financiering

Article

Het aantal lectoren heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen, van 300 lectoren in 2007 naar 650 in 2016. Een positieve ontwikkeling die het belang van onderzoek aan hogescholen in samenwerking met de beroepspraktijk bevestigt. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “De onderzoekscapaciteit van hogescholen wordt steeds groter, praktijkgericht onderzoek is niet meer weg te denken uit het Nederlandse onderzoekslandschap. Maar deze ontwikkeling laat ook zien dat de rijksbekostiging van onderzoek echt omhoog moet. De huidige financiering is niet voldoende om de kwaliteit en doorwerking in het onderwijs te versterken”.

Lees meer

Massale participatie bedrijven in innovatief beroepsonderwijs

Article

De 160 Centers of Expertise en Centra voor innovatief vakmanschap verenigen zich in Katapult. Katapult is een lerend netwerk van meer dan 150 samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven en groeit continu. Er participeren inmiddels 50.000 studenten, 6.000 bedrijven en 4.000 docenten in deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Kabinet investeert 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie

Article

De stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) is positief over de extra structurele investeringen in onderzoek en innovatie. De Vereniging Hogescholen is één van de aangesloten organisaties bij de kenniscoalitie die de Nationale Wetenschapsagenda heeft opgesteld. Met een investeringsimpuls van 400 miljoen voor onderzoek en innovatie zet het kabinet een goede stap voor de broodnodige investeringen in de wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke impact en het verdienvermogen van Nederland.

Lees meer