Actualiteit

Symposium 'Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces' - Hogeschool Inholland

Hogeschool Inholland Rotterdam organiseert op 9 november aanstaande het symposium 'Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces'. In steden als Amsterdam en Rotterdam gaat het inmiddels over superdiversiteit: iedereen behoort tot een minderheid. Dat is iets waar (aankomende) professionals mee om moeten leren gaan en hogescholen dus op in moeten spelen. Het gaat daarbij om gelijke kansen op studiesucces, contact leggen met medestudenten en het thuis voelen binnen de onderwijsomgeving.

Een breed samengesteld onderzoeksteam van Hogeschool Inholland heeft de thema’s Superdiversiteit, Beeldvorming en Studiesucces onderzocht op twee locaties van Inholland. In Rotterdam bij de opleidingen Business Studies en Social Work, en in Diemen bij opleiding Business Studies. Studenten, docenten en contacten in het werkveld zijn geïnterviewd over hun ervaringen en opvattingen ten aanzien van deze thema’s door het onderzoeksteam, bestaande uit: Guido van Walraven (lector Dynamiek van de Stad), Machteld de Jong (lector Diversiteitsvraagstukken), Jeany Beelen-Slijper (beleidsadviseur instroom en aansluiting ), Judith Logger (docent-onderzoeker), Olav Peschar (kenniskringlid Dynamiek van de Stad), Ed Zwakman (docent-onderzoeker) en Jet Strooper (student Business Studies).

Selvi Ayranci, directeur Credit Europe Bank en alumnus van Hogeschool Inholland, neemt de rol van moderator op zich tijdens dit evenement. Na afloop is er uitgebreid de gelegenheid ervaringen met elkaar uit te wisselen tijdens een borrel.

Meer informatie en aanmelden


Op 4 oktober jl. organiseerde Vereniging Hogescholen het symposium 'Diversiteit doet ertoe'. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, riep daarbij op tot een diversiteitspact. Sprekers waren Jet de Ranitz (voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland), Mary Tupan (directeur ECHO) en Youssef el Bouhassani (docent Aviation en Wiskunde & Statistiek, docent van het jaar 2017, Hogeschool van Amsterdam). 

Gerelateerd

"Het ervaren van een cultural shock is een essentieel leermoment voor onze studenten"

Article

Inclusief internationaliseren en internationale vaardigheden in het hoger onderwijs vergroot de taalvaardigheden van studenten, het zorgt dat ze in contact komen met andere culturen, stimuleert kritisch denken en biedt ze meerwaarde op de arbeidsmarkt, daarover sprak Susana Menéndez op de bijeenkomst Internationalisering in het hoger onderwijs. In haar pitch benadrukte het bestuurslid van de Haagse Hogeschool: “Voor studenten is een cultural shock door internationaal studeren een essentiële kennisverwerving.” Op de bijeenkomst in een drukbezocht Café Dudok was de Internationaliseringsagenda voor het hoger onderwijs het onderwerp van gesprek met studenten, bestuurders en politici.

Lees meer

Vrouwen doen het goed bij hogescholen

Article

Dat blijkt uit cijfers die de hogescholen in het kader van de Internationale vrouwendag verzamelden. Op alle fronten scoren vrouwen in het hbo hoog. Steeds meer meisjes volgen hoger onderwijs (51%) en van de werknemers is 56% in het hbo vrouw. Van alle hogeschoolbestuurders is 37% vrouw. Van de 36 voorzitters van Colleges van Bestuur van de hogescholen zijn er 12 vrouw. Het aandeel vrouwen in hogere functies is 40%, en dat is aanmerkelijk beter dan in andere sectoren.

Lees meer

Symposium Hogescholen Leiden over perspectieven en uitdagingen diversiteit

Article

Hogeschool Leiden organiseert op 12 december aanstaande het symposium 'Hoezo diversiteit?'. Tijdens het symposium ontrafelen sprekers de theorie en praktijk van diversiteit. Met bijdragen van lector Diversiteit Saniye Çelik, burgemeester van Leiden Henri Lenferink en Peter Slort, portefeuillehouder bij de Nationale Politie, Zij geven een inkijk in de verschillende perspectieven en uitdagingen van diversiteit.

Lees meer