Actualiteit

Succesvol schakelen naar hbo-logistiek

“Alles staat of valt met motivatie en kennisniveau. Met ons traject voor mbo’ers die een hbo-opleiding logistiek overwegen kunnen zij én wij vaststellen of die voldoende zijn om kansrijk te zijn voor de hbo-propedeuse,” zegt Roel Verberk, docent Logistiek bij Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo. Onlangs sloot de hogeschool het eerste traject af van 13 weken waarin 25 studenten van de ROC's Gilde en Arcus deelnamen. Doel ervan is het wegwerken van deficiënties.

Voor de opleiding logistiek zijn vakken als wiskunde, Engels, economie en Nederlands van groot belang. “Juist daarop scoorden het merendeel van onze mbo-instromers te laag, zo bleek uit onderzoek dat wij in 2014 uitvoerden. We hebben de resultaten gedeeld met de ROC's in onze regio die logistiek aanbieden, Gilde, Arcus, Summa College en Leeuwenborgh. Zij herkenden het beeld,” aldus Verberk. Samen met deze ROC's is vervolgens een aansluittraject ontwikkeld. De eerste stap was een voorlichtingsbijeenkomst aan twee klassen van het ROC Gilde en Arcus met in totaal 40 studenten. Aan bod kwamen de Fontys-opleiding logistiek, de bevindingen van het onderzoek uit 2014 en het aansluittraject. “Van deze groep besloten er 25 aan het traject deel te nemen. De 15 anderen kozen voor een werk/studeren-traject van ROC's samen met een grote logistieke dienstverlener in de regio,” licht Verberk toe.

Resultaten
Onlangs hebben de 25 mbo’ers van ROC Gilde en Arcus het traject afgesloten. “Dat doen we met tentamens waaraan zij vrijwillig deelnemen. Uit de resultaten blijkt dat zij vooral wat betreft Engels een sprong vooruit hebben gemaakt en de deficiëntie hebben weggewerkt,” vertelt Verberk. “Voor wiskunde stellen we vast dat de meesten zich wel hebben ontwikkeld, maar dat zij nog een extra stap moeten zetten om het gat te dichten.” Het Nederlands wordt getoetst aan de hand van een eindverslag dat niet verplicht is. “De mbo’ers doen dit in eigen tijd en bepalen zelf of ze aan de tentamens deelnemen en verslagen inleveren. Uiteindelijk hebben vijf van de 25 deelnemers het eindverslag ingeleverd. Deze vijf hebben het project en de rapportage behaald, maar moeten hun wiskundekennis nog verbeteren. Als zij dit willen bieden wij voor hen een extra cursus wiskunde aan,” aldus Verberk, “De andere deelnemers weten nu ook wat zij op het hbo mogen verwachten.”

Kansrijk
Voor dit traject zijn de deelnemende docenten voor 0,4 fte gedurende 13 weken door het management vrijgesteld. “Wij zien het als onze taak om mbo-ers goed voor te bereiden op onze opleiding logistiek. De mbo-instroom is voor ons van groot belang. Tegelijkertijd willen we als hogeschool gemotiveerde en aantoonbaar geschikte studenten. Zoals dat heet, de juiste student op de juiste plek. Ons aansluitingstraject kent dan meerdere uitkomsten voor de mbo’er. Kansrijk beginnen met onze opleiding, kansrijk kiezen voor een andere hbo-opleiding of kansrijk gaan voor een werk en studietraject, aangeboden door een ROC en bedrijfsleven zoals bij ROC Gilde het geval is,” geeft Verberk aan. In januari start eenzelfde aansluittraject van Fontys bij ROC Leeuwenborgh in Sittard.

Verhaal
Hij en zijn collega's delen hun aanpak en ervaringen graag met andere geïnteresseerden. “Dit doen wij bijvoorbeeld via het Kennis DC logistiek en op bijeenkomsten. Wij komen graag ons verhaal vertellen, kennis delen maar ook deze ophalen,” besluit Verberk gemotiveerd. Voor meer informatie neemt u met hem contact op via e-mail.


In de reeks artikelen over doorstroom mbo-hbo is eerder op deze website verschenen:

Bent u verbonden aan een hogeschool en heeft u ook samen met een of meerdere ROC's een aansluitingsproject opgezet en uitgevoerd? Neem dan via e-mail contact op met Maisha van Pinxteren, beleidsadviseur bij de Vereniging Hogescholen.

Het thema doorstroom mbo-hbo maakt deel uit van de vier aandachtspunten die de Vereniging Hogescholen meegeeft aan het nieuwe kabinet 2017-2021.

Gerelateerd

Hogescholen creatief met online open dagen

Article

De hogescholen organiseren in maart en april weer online open dagen en studiekeuzeweken. Je kan chatten met studenten en docenten over een opleiding en er zijn webinars voor ouders, presentaties over opleidingen, livestreams vanuit tv- en radiostudio's en virtuele rondleidingen. Dit overzicht wordt verder aangevuld.

Lees meer

Aantal inschrijvingen hbo stabiliseert

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2019 - 2020 0,3% meer studenten aangemeld voor een hbo - bachelor of associate degree - opleiding dan een jaar geleden. Daarmee stabiliseert de groei van de inschrijvingen in het hbo ten opzichte van het aantal inschrijvingen van vorig jaar. Er is met name bij de Associate degree een stijging te zien van maar liefst 21,9%. “De grootste absolute stijging bij de bacheloropleidingen zien we bij de verpleegkunde-opleiding (12,3%). Dat is goed nieuws op termijn voor de ziekenhuizen en verpleeghuizen die zitten te springen om extra personeel”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Geslaagd #HBOdebat 'Professionals voor morgen'

Article

"Het was een goed debat over de toekomst en de strategische agenda van het hbo vanmiddag. Hoe professionals van morgen op te leiden? En goed om kennis te maken met medebestuurders uit heel Nederland", twitterde Joeri van den Steenhoven, CvB-lid Hogeschool Leiden, na afloop van het '#Hbodebat: Professionals voor morgen' op 2 oktober jl. in Den Haag. Samen met een gemeleerd gezelschap van vijf Tweede Kamer woordvoerders hoger onderwijs, docenten, studenten, adviseurs, hbo-bestuurders en vertegenwoordigers van hbo-partners nam hij deel aan het tweede #hbodebat van dit jaar.

Lees meer