Actualiteit

Succes nieuwe bestuursleden ISO en LSVb!

Bij het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) zijn het afgelopen weekend nieuwe besturen van start gegaan. Elk studiejaar wisselen de twee grootste landelijke studentenbonden van bestuur. Zij vertegenwoordigen de belangen van studenten en bespreken het hoger onderwijsbeleid met onder andere docenten, bestuurders, politici en de minister. De Vereniging Hogescholen wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en hoopt de goede samenwerking voort te zetten.

LSVb
Het nieuwe bestuur van de LSVb bestaat uit: voorzitter Sara Spano, vicevoorzitter Stefan Wirken, penningmeester Laurens Nuijten, secretaris Job Buiting en algemeen bestuurslid Josephine Verstappen. Voor het komend studiejaar ziet het nieuwe bestuur als belangrijke opdracht dat de opbrengsten van het studievoorschot worden geïnvesteerd in onderwijskwaliteit. Sara Spano, voorzitter van het nieuwe LSVb-bestuur: "Het geld dat bij studenten wordt weggehaald mag niet verdwijnen in grote vastgoedprojecten of leiden tot nog meer rendementsdenken." De LSVb wil dat het geld wordt geïnvesteerd in kleinschalig en uitdagend onderwijs met meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.

ISO
Ook het nieuwe ISO bestuur zet in op onderwijskwaliteit. Voorzitter Linde de Nie zei eerder dit jaar: “We kijken er enorm naar uit om ons samen met alle lidorganisaties komend jaar in te zetten voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Hoger onderwijs dat studenten prikkelt en weet uit te dagen.” Naast voorzitter Linde de Nie, zijn in het ISO-bestuur benoemd: Simon Theeuwes (secretaris), Hilde Feddema (penningmeester), Birk Jonker en Tycho Wassenaar zijn beiden algemene bestuursleden.

Gerelateerd

ISO organiseert Docent van het Jaarverkiezing 2019

Actualiteit

Na vier zeer succesvolle edities van de ‘Docent van het jaar verkiezing’ organiseert het Interstedelijk Studenten Overleg dit jaar wederom een verkiezing. Deze zal plaatsvinden op 13 april 2019 te Utrecht. Deze verkiezing organiseren we omdat we goede docenten als spil van het onderwijs zien en om hen de waardering te gunnen die hen toekomt. Daarom nodigen wij u ook van harte uit om dit jaar uit een docent voor de verkiezing aan te dragen!

Lees meer

Actieplan studentenhuisvesting gepresenteerd

Actualiteit

Vandaag heeft de Vereniging Hogescholen het convenant studentenhuisvesting 2018-2021 ondertekenend. Met de ondertekening van dit actieplan en convenant studentenhuisvesting 2018-2021 committeren 10 partijen zich aan de in dit plan gemaakte afspraken. Daarmee slaan alle partners binnen de keten van studentenhuisvesting de handen in één om een structureel betere aansluiting tussen de vraag naar en het aanbod van studentenhuisvesting te bewerkstelligen.

Lees meer

Medezeggenschap positiever over rol maar nog altijd ruimte voor verbetering

Actualiteit

Er is een stijgende lijn zichtbaar in de tevredenheid van medezeggenschappers. Ze zijn iets positiever gaan oordelen over de medezeggenschap op hun hogeschool of universiteit. Ze zijn bijvoorbeeld meer tevreden over de manier waarop de onderwijsinstelling hen faciliteert en de verhouding tussen raad en bestuur. Toch zijn er ook verbeterpunten; medezeggenschappers hebben behoefte aan meer tijd voor de uitvoering van hun taken en aan meer scholing.

Lees meer