Actualiteit

Subsidieregeling mbo-hbo doorstroom bekend

De minister en staatssecretaris van OCW hebben in het Actieplan gelijke kansen  een subsidie aangekondigd die bijdraagt aan een verbetering van de doorstroom tussen het mbo en hbo. De voorwaarden voor deze subsidie staan beschreven in een regeling die op 12 maart jl. is gepubliceerd in de Staatscourant. Mbo- én hbo-scholen kunnen deze subsidie aanvragen.

Doel
De subsidie ondersteunt activiteiten die bijdragen aan de succesvolle afronding van het eerste studiejaar van een hbo-opleiding door mbo-gediplomeerden. De activiteiten mogen zowel in het laatste jaar van het mbo als in het eerste jaar van het hbo plaatsvinden.

Voorwaarden
De subsidieaanvragen moeten mede gebaseerd zijn op plannen van studenten. OCW heeft daarom zogenoemde ‘studentlabs’ ingericht waarin studenten de komende maanden onder begeleiding plannen ontwikkelen. Deze plannen worden gepubliceerd in een brochure. Instellingen die een subsidieaanvraag doen, moeten tenminste één van de plannen uitvoeren. Daarnaast mogen ze ook subsidie aanvragen voor aanvullende activiteiten die bijdragen aan de doelstelling. Op maandag 15 mei 2017 zal OCW een bijeenkomst organiseren waar de StudentenLab deelnemers hun plannen presenteren. Op deze dag zal ook een website online komen waar instellingen meer informatie kunnen vinden. 

Aanvraagrondes
De eerste aanvraagronde loopt van 1 augustus 2017 tot en met 30 september 2017. In deze periode is er in totaal 4 miljoen euro beschikbaar. De tweede ronde is geopend van 1 januari 2018 tot en met 30 april 2018. In deze periode is er in totaal 7 miljoen euro beschikbaar. De hoogte van de subsidie bedraagt ten minste 25.000 euro en ten hoogste 200.000 euro. De aanvragen worden op volgorde van indiening toegekend tot het subsidieplafond is bereikt.

Gerelateerd

Covenant doorstroom mbo hbo mooie volgende stap in verbetering aansluiting

Actualiteit

Vandaag hebben de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, Maurice Limmen, en de voorzitter van de MBO-raad, Ton Heerts, in het bijzijn van minister van OCW Ingrid van Engelshoven hun handtekening gezet onder het convenant doorstroom mbo-hbo. In vele regionale samenwerkingsprojecten spannen hogescholen zich samen met het mbo en het vo in om de doorstroom verder te verbeteren. De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad zetten een nieuwe stap in de verbetering van de aansluiting en doorstroom tussen mbo en hbo het ondertekenen van het convenant ‘doorstroom mbo-hbo’. De doorstroom van het mbo naar het hbo is nog steeds dé emancipatieroute voor eerste generatiestudenten naar het hbo.

Lees meer

Eerste Kamer akkoord: De Ad is per 1 januari een zelfstandige hbo-opleiding

Actualiteit

Naast een bachelor en master krijgt de Associate degree opleiding (Ad) vanaf 1 januari 2018 een volwaardige positie als hbo-opleiding met een zelfstandige arbeidsmarktkwalificatie. De wet die dat mogelijk maakt werd vanmiddag door de Eerste Kamer als hamerstuk aanvaard. Hogescholen zijn enthousiast. “We zien de belangstelling voor de tweejarige Ad-opleiding onder werkenden en mbo-4 studenten toenemen en we voldoen daarmee aan een vraag op de arbeidsmarkt. Ook verwacht ik dat het studenten zal inspireren om door te stromen naar een bachelor. Een ontwikkeling die we altijd zullen stimuleren”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Werkbezoek Kamerleden in teken van studiesucces en beroepspraktijk

Actualiteit

​Wat moet er gebeuren om het studiesucces van mbo-studenten te vergroten die kiezen voor een vervolgstudie aan het hbo? Hoe is het gesteld met de aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk en hoe ga je als hogeschool om met diversiteit? Over deze vragen gingen vijf woordvoerders Onderwijs uit de Tweede Kamer op 7 juni in gesprek met lectoren, docenten en studenten van De Haagse Hogeschool.

Lees meer

Meer differentiatie en flexibiliteit

Standpunt

Onderwijs aanbieden dat beter aansluit op de individuele wensen van studenten, meer masters en honours trajecten en inspelen op veranderingen in de samenleving, vraagt van hogescholen dat ze flexibel zijn. Daarvoor willen hogescholen minder belemmeringen in wet- en regelgeving om te experimenteren, bv voor een pré-bachelor om de aansluiting te verbeteren van studenten van bepaalde mbo-opleidingen naar hbo-opleidingen die inhoudelijk niet aansluiten. Maar ook belemmeringen wegnemen in het huidige h.o.-stelsel om samenwerking tussen wo en hbo te stimuleren.

Lees meer