Actualiteit

Studententevredenheid over opleiding hoog en blijft groeien

Hogeschool 49

Voor het zesde opeenvolgende jaar is de tevredenheid van studenten over hun studie in het hoger beroepsonderwijs gestegen. Bijna driekwart van de voltijd-studenten (74,9%) geeft aan tevreden of zeer tevreden te zijn over de studie op de hogeschool. In de voorgaande jaren lag dat percentage op 66,6% (2012), 67,3% (2013), 69% (2014) en 72,4% (2015).  Dit blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2016 die vandaag is verschenen. Een recordaantal van ruim 42,9% van de  voltijd-studenten deed mee aan de enquête.

Inhoud van de opleiding
De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks studenten uit het hoger onderwijs hun mening geven over hun opleiding. Uit de NSE 2016 blijkt dat hbo-studenten vooral (zeer) tevreden zijn over ‘de inhoud van hun opleiding’ (69,8%); Het gaat dan om niveau van het onderwijs, de gehanteerde werkvormen, de kwaliteit van het studiemateriaal en de aansluiting van de onderwijsinhoud bij de actualiteit. Ook de verworven algemene vaardigheden (denk aan een kritische houding, probleemoplossend vermogen, samenwerken en communicatieve vaardigheden) scoren hoog (67,7%) en de sfeer wordt alom zeer positief gewaardeerd (79,8%).

Aandacht voor studievoorbereiding en begeleiding blijft nodig
Kritiek is er ook. Deze richt zich vooral op ’informatie vanuit de opleiding’ (van 52, 0%), ‘studielast’ (53,3%) en ‘studiebegeleiding’ (53,3%). Wel moet worden opgemerkt dat deze thema’s alle drie ten opzichte van 2015 beter scoorden en vanaf 2014 een stijgende lijn laten zien.

Op de goede weg
Voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen over de uitkomsten van de enquête. “De mening van de student over zijn of haar de studie is belangrijk voor het hbo. Het houdt de hogescholen scherp. Het is, gelet op de uitkomsten van de enquête van dit jaar, goed om te constateren dat de hogescholen blijvend op de goede weg zitten om merkbaar de kwaliteit van het onderwijs verder te verhogen en dat de resultaten van de NSE van de afgelopen 5 jaar een continue verbetering laten zien.”

Gerelateerd

Hogescholen maken bewuste keuzes voor internationalisering

Actualiteit

Internationalisering heeft waarde voor onderwijs, onderzoek en ondernemend Nederland. Dat beaamt ook de minister van OCW in haar brief naar de Tweede Kamer vandaag. Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen: ”We zijn blij dat er een evenwichtig pakket aan maatregelen wordt voorgesteld dat in lijn is met onze internationaliseringsagenda. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid een capaciteitsbeperking (numerus fixus) in te stellen bij anderstalige trajecten. Hogescholen kunnen de afweging voor een numerus fixus prima zelf maken, echter vooraf toestemming geven is onnodige bureaucratie.”

Lees meer

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer