Actualiteit

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen betreffen de het verloop van de check zelf en het advies dat daarop volgt. Met dit meldpunt kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de studiekeuzecheck.   

Vervolg
De binnengekomen vragen en klachten worden besproken in een periodiek overleg tussen de LSVb, het ISO, de expertgroep matching van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Van dit gesprek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur van de koepels.

Afspraken
Het meldpunt maakt deel uit van de afspraken die de studentenbonden, Vereniging Hogescholen en de VSNU afgelopen haar hebben gemaakt inzake studiekeuzeactiviteiten. Die betreffen de volledige reeks aan voorlichtingsactiviteiten inclusief de studiekeuzecheck als sluitstuk. De instellingen willen daarmee, in samenspraak met de medezeggenschap, inzichtelijk maken op welke vlakken zij hun studiekeuzeactiviteiten en de communicatie daarover naar aankomende studenten kunnen aanscherpen. 

Motie 
De VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb hebben de afspraken gemaakt in het kader van de motie Duisenberg, Mohandis en Rog.


Zie ook: persbericht ISO, LSVb

Gerelateerd

Manifest tegen stagediscriminatie in hoger onderwijs ondertekend 

Article

Voor sommige studenten in het hoger onderwijs is stagediscriminatie de dagelijkse realiteit. Ze kunnen moeilijk een stageplaats bemachtigen of krijgen te maken met discriminatie tijdens een stage. Hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers hebben vandaag een manifest ondertekend om stagediscriminatie aan te pakken. Studenten moeten onder meer op zo’n manier worden begeleid dat iedereen een gelijke kans heeft op een stageplek.

Lees meer

Staat van het Onderwijs: kwaliteit hoger onderwijs op peil gebleven   

Article

De Inspectie van het Onderwijs publiceerde vandaag haar jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’. Daaruit blijkt dat de kwaliteit van het hoger onderwijs in coronatijd op peil is gebleven. De pandemie heeft bovendien weinig impact gehad op de studievoortgang van studenten. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “Het inspectierapport geeft aan dat hogescholen in crisistijd goed werk hebben geleverd, daar mogen we trots op zijn”. 

Lees meer

Hogescholen schorten ook dit jaar bsa op voor eerstejaars studenten

Article

Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hoger beroepsonderwijs een jaar extra tijd om hun verplichte studiepunten te behalen. “Het opschorten van het bindend studieadvies geeft onze studenten extra lucht. Dat is nodig omdat ze ook dit studiejaar weer veel hinder hebben ondervonden van de coronamaatregelen”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer