Actualiteit

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen betreffen de het verloop van de check zelf en het advies dat daarop volgt. Met dit meldpunt kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de studiekeuzecheck.   

Vervolg
De binnengekomen vragen en klachten worden besproken in een periodiek overleg tussen de LSVb, het ISO, de expertgroep matching van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Van dit gesprek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur van de koepels.

Afspraken
Het meldpunt maakt deel uit van de afspraken die de studentenbonden, Vereniging Hogescholen en de VSNU afgelopen haar hebben gemaakt inzake studiekeuzeactiviteiten. Die betreffen de volledige reeks aan voorlichtingsactiviteiten inclusief de studiekeuzecheck als sluitstuk. De instellingen willen daarmee, in samenspraak met de medezeggenschap, inzichtelijk maken op welke vlakken zij hun studiekeuzeactiviteiten en de communicatie daarover naar aankomende studenten kunnen aanscherpen. 

Motie 
De VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb hebben de afspraken gemaakt in het kader van de motie Duisenberg, Mohandis en Rog.


Zie ook: persbericht ISO, LSVb

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer