Actualiteit

Studentenbonden lanceren meldpunt voor studiekeuzecheck

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) lanceren vandaag een meldpunt voor alle aankomende studenten die een studiekeuzecheck doorlopen. De meldingen betreffen de het verloop van de check zelf en het advies dat daarop volgt. Met dit meldpunt kan worden bijgedragen aan de verdere verbetering van de studiekeuzecheck.   

Vervolg
De binnengekomen vragen en klachten worden besproken in een periodiek overleg tussen de LSVb, het ISO, de expertgroep matching van de VSNU en de Vereniging Hogescholen. Van dit gesprek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur van de koepels.

Afspraken
Het meldpunt maakt deel uit van de afspraken die de studentenbonden, Vereniging Hogescholen en de VSNU afgelopen haar hebben gemaakt inzake studiekeuzeactiviteiten. Die betreffen de volledige reeks aan voorlichtingsactiviteiten inclusief de studiekeuzecheck als sluitstuk. De instellingen willen daarmee, in samenspraak met de medezeggenschap, inzichtelijk maken op welke vlakken zij hun studiekeuzeactiviteiten en de communicatie daarover naar aankomende studenten kunnen aanscherpen. 

Motie 
De VSNU, Vereniging Hogescholen, ISO en LSVb hebben de afspraken gemaakt in het kader van de motie Duisenberg, Mohandis en Rog.


Zie ook: persbericht ISO, LSVb

Gerelateerd

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Nieuwe besturen ISO en LSVb voor collegejaar 2019-2020

Actualiteit

De besturen van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) zijn op 29 juni jl. officieel gewisseld.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer