Actualiteit

Studentenbond ISO zoekt nieuw bestuur

Heb jij interesse in onderwijs? Wil je invloed uitoefenen bij het ministerie of in de politiek? Wil jij een professionele organisatie leiden? Kun jij een boodschap overdragen in landelijke media?
Het ISO is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Gelukkig hoef je niet alles wat hierboven genoemd wordt te beheersen. Het ene bestuurslid is een kei in persvoorlichting, een ander bedenkt hoe de interne organisatie zo goed mogelijk functioneert en weer een ander bestuurslid bedenkt hoe de ideeën van het bestuur in Den Haag weerklank kunnen krijgen. En als team zorg je ervoor dat dit allemaal perfect op elkaar is afgestemd. 

Het ISO
Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de algemene belangen van bijna 700.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.
De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en tien medewerkers. Het bestuur bestaande uit vijf bestuursleden wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee jaar actief. De bestuursleden hebben meerdere, verschillende portefeuilles, de medewerkers hebben over het algemeen één of twee portefeuilles.

De uitvoerende organisatie van het ISO bestaat uit een bestuur en tien medewerkers. Het bestuur bestaande uit vijf bestuursleden wisselt jaarlijks aan het begin van de zomer. Medewerkers zijn doorgaans twee jaar actief. De bestuursleden hebben meerdere, verschillende portefeuilles, de medewerkers hebben over het algemeen één of twee portefeuilles.

Voorzitter
De voorzitter is het gezicht naar buiten, die het standpunt van het ISO verkondigt. Tevens is de voorzitter verantwoordelijk voor het pers- en mediabeleid.

Secretaris
De secretaris is bij het ISO het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers. De secretaris houdt zich bezig met de HR en daarbinnen onder andere met de beoordelingscyclus en het monitoren van wat speelt in de interne organisatie.

Penningmeester
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën. Het uitvoerende werk wordt echter door de accountant en het secretariaat gedaan. Tevens is de penningmeester verantwoordelijk voor het financiële beleid op de lange termijn.

Algemene bestuursleden
Twee algemeen bestuursleden zijn verantwoordelijk voor hun eigen portefeuilles. Een van hen krijgt de portefeuille ‘politieke lobby’, wat de core business is van het ISO en om die reden een veelomvattende taak.

Sollicitatie
Solliciteren kan via de website van ISO

Gerelateerd

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorkom nieuwe bezuinigingen in het onderwijs

Actualiteit

In aanloop naar de Voorjaarsnota 2019 roept de Stichting van het Onderwijs het Kabinet met klem op nieuwe bezuinigingen in het onderwijs te voorkomen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ingevoerde ‘doelmatigheidskorting’ te schrappen. Deze oproep doet de Stichting van het Onderwijs in een brief aan de ministers Van Engelshoven en Slob.

Lees meer