Actualiteit

Voor Elfwegentocht 2018

Studenten NHL Hogeschool maken elektrische scooter uit restmateriaal

Twee weken fossielvrij reizen. Dat is de bedoeling van de Elfwegentocht die Friesland van 1 tot en met 14 juli in 2018 organiseert.  Zes studenten van NHL Hogeschool in Leeuwarden hebben nu al een elektrische scooter gebouwd om er komend jaar aan deel te nemen. Hij is van restmateriaal in acht weken gemaakt.

Het idee voor een Elfwegentocht komt van Friese studenten. Vanaf de provinciegrenzen zullen elektrische taxi’s, deelauto’s, groengas-bussen, Segways, ligfietsen en andere bijzondere voertuigen het verkeersbeeld bepalen. Meedoen vanuit het onderwijs aan de Elfwegentocht? Neem via e-mail contact op met Marga Witteman. 

Fossylfrij Fryslân
De Elfwegentocht is één van de projecten van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Deze stichting bestaat uit 'Freonen'. Tientallen bedrijven, scholen, dorpen en gemeenten in Fryslân zijn al Freon en zetten zich in voor een fossielvrije provincie. Kijk voor meer informatie op de website van de Freonen.

Low Car Diet
Het Low Car Diet is de beste training voor de Elfwegentocht in 2018. Het is een grote, landelijke wedstrijd, waarin organisaties en bedrijven met hun medewerkers een maand lang de strijd met elkaar aangaan door de auto te laten staan en zoveel mogelijk duurzame kilometers te maken. Tijdens het Low Car Diet ontdekken deelnemers van maandag 18 september t/m vrijdag 13 oktober 2017 verschillende duurzame reisopties en flexibel werken.

Volg de Elfwegentocht 2018 ook via Twitter

Gerelateerd

Transparante en goede studievoorlichting van cruciaal belang voor NSE 2020

Actualiteit

OCW heeft een voorstel gedaan voor de uitvoering van de NSE 2020, na gesprekken met studentenbonden, VSNU, VH en enkele hoger onderwijsinstellingen. De hogescholen zijn voorstander van transparante en goede studievoorlichting en kwaliteitszorg. De hogescholen zien echter onvoldoende garanties voor een goede uitvoering van het voorstel van OCW in 2020. “De resultaten van de NSE worden gebruikt door aankomende studenten bij de bepaling van hun studiekeuze. Er mag geen enkele discussie zijn over de vergelijkbaarheid van de resultaten met andere jaren”, aldus Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Voorlopige aanmeldcijfers mei 2019

Actualiteit

Het totaal aantal voorlopige aanmeldingen voor hbo-opleidingen is ongeveer gelijk aan het aantal aanmeldingen van vorig jaar. Er is een forse toename in de aanmeldingen te zien voor associate degree opleidingen (+31,6%). Het aantal aanmeldingen voor bacheloropleidingen neemt 1% af.

Lees meer

Is ons onderwijs klaar voor de toekomst?

Actualiteit

Dat is de vraag die gesteld wordt in de jaarlijkse ‘Staat van het Onderwijs’ die de Onderwijsinspectie vandaag heeft uitgebracht. De inspectie stelt terecht dat studenten zekerheid willen over de waarde van hun diploma en hun toekomst. Studenten verwachten dat het onderwijs hen goed voorbereidt op een complexe en onzekere toekomst. “Het hbo staat er goed voor volgens de Onderwijsinspectie maar dat neemt niet weg dat we ons zeer bewust zijn van de maatschappelijke opdracht die het hbo heeft als voorbereider voor de uitdagingen van de arbeidsmarkt. Omdat beroepen en functies razendsnel veranderen stelt dat hoge eisen aan de flexibiliteit van onze onderwijsprogramma’s, de vernieuwing daarvan en de continue afstemming tussen opleidingen en het bedrijfsleven”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer