Actualiteit

Stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd 

De landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerste Lijn heeft de succesvolle stimuleringsregeling 'Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg' verlengd voor cohort 2017. Aanleiding is een tekort aan opleiders en leerwerkplekken voor Verpleegkundig specialisten (VS) en physician assistants (PA). Huisartsen en huisartsorganisaties die een VS of PA willen opleiden én structureel inzetten kunnen zich aanmelden als leerwerkplek. Er is beperkt budget beschikbaar, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

Aanmelden
Deze stimuleringsregeling is aanvullend op de subsidieregeling van de hogeschool. Aanmelden voor het studiecohort 2017 kan tot 15 april 2017. Aanmeldingen dienen digitaal te worden ingestuurd via het aanvraagformulier Regeling Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg.

Aanvullende informatie kunt u via telefoon of mail verkrijgen bij mevr. E. Derckx, projectleider KOH, tel (040) 231 06 20 of e-mail.

Gerelateerd

Gelijkwaardig maar verschillend: hogescholen en universiteiten werken samen aan de toekomst van het stelsel

Article

Vandaag hebben de universiteiten en de hogescholen een gezamenlijk position paper gepubliceerd. De universiteiten en hogescholen hebben in dit paper gezamenlijke ambities geformuleerd en prioriteiten benoemd voor de komende jaren. De focus ligt op meer differentiatie binnen het stelsel van hoger onderwijs, tussen instellingen, in onderwijsaanbod en in persoonlijke routes van de student. Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: ”We doen dit alles vanuit de basisgedachte dat hogescholen en universiteiten “gelijkwaardig, maar verschillend” zijn. We willen ervoor zorgen dat Nederlandse studenten sneller op de voor hen meest geschikte opleiding terecht komen.“ VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg: “We willen samen stappen zetten om het stelsel van hoger onderwijs voor te bereiden op de toekomst. Met meer samenwerking kunnen we meer betekenen voor studenten en maatschappij.”

Lees meer

Groei aantal inschrijvingen per 1 oktober hbo: 2,8% meer studenten

Article

Er hebben zich in het studiejaar 2018 - 2019 landelijk 2,8 % meer studenten aangemeld voor een hbo-opleiding dan een jaar geleden. Daarmee zet de verbetering in de groei van het aantal inschrijvingen van vorig jaar zich door. Het aantal aanmeldingen voor de Associate degree, een relatief nieuw aanbod van de hogescholen, is wederom gestegen met maar liefst met 34,8% en het aantal inschrijvingen voor deeltijd- en duale opleidingen is met respectievelijk 5,7% (deeltijd) en 18,2% (duaal) gestegen. “De grote stijging van 10% bij de Pabo is bijzonder goed nieuws voor een sector waar het arbeidsmarkttekort groot is”, aldus Huib de Jong, waarnemend voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees meer

Vereniging Hogescholen en minister OCW sluiten sectorakkoord hbo 2018

Article

Vandaag is het sectorakkoord hbo 2018 door Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen en Ingrid van Engelshoven, minister van OCW getekend. In het akkoord zijn de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs, de wijze van profilering van de hogescholen en de gedeelde prioriteiten voor de periode 2019 tot 2022 vastgelegd. De Graaf: “Wij zijn positief over de toevoeging van de studievoorschotmiddelen en de wijze waarop de kwaliteitsafspraken worden ingevuld: niet topdown maar binnen de hogescholen zelf. Hier spreekt vertrouwen in de hogescholen uit: besturen, docenten, onderzoekers en studenten zetten zich gezamenlijk in. Iedereen moet zich wel realiseren dat tegenover de extra studievoorschotmiddelen nog ombuigingen staan van zowel het vorige als het huidige kabinet.” De landelijke studentenorganisaties ISO en LSVb zijn mede-ondertekenaars van de afspraken in het akkoord over de inzet van de studievoorschotmiddelen de komende jaren.

Lees meer