Actualiteit

Samenwerking tussen mkb en hogescholen moet intensiever

Veel meer mkb-bedrijven moeten gaan samenwerken met hogescholen. Dat zegt de Vereniging Hogescholen in reactie op het vandaag uitgebrachte advies ‘Partners in innovatie’ van de AWTI, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie. Daaruit blijkt dat amper 14% van de innovatieve mkb-ondernemingen samenwerkt met het hogescholen en universiteiten. Hogescholen en het mkb kunnen veel voor elkaar betekenen waar het gaat om het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten voor de versterking van de Nederlandse economie. Praktijkgericht onderzoek door hogescholen is hierbij het belangrijkste instrument.

Goede kennisrelatie met hogescholen belangrijk
In het AWTI-advies draait het om de vraag hoe het mkb en hogescholen betere kennispartners voor elkaar kunnen zijn. Dat een versterking van de relatie op z’n plaats is, blijkt alleen al uit het feit dat innovatieve mkb-ondernemingen met 50-249 medewerkers uit omringende Europese landen veel vaker met kennisinstellingen in het hoger onderwijs samenwerken. Tegenover Duitsland (18,4%), Denemarken (21,5%) en België (32,8%) steekt Nederland met 13,6% schamel af. Het advies haalt wetenschappelijk onderzoek aan waaruit blijkt dat nauwe samenwerking met kennisinstellingen vaker innovaties opleveren die ‘nieuw zijn voor de markt’.  De opstellers concluderen dat het daarom belangrijk is voor veel mkb-bedrijven om een goede kennisrelatie met onder andere hogescholen aan te gaan.

Up-to-date onderwijscurriculum
Omgekeerd wordt het mkb voor hogescholen ook steeds belangrijker als kennispartner, aldus het rapport. Mkb-ondernemingen brengen kennis naar hogescholen over ontwikkelingen en uitdagingen in de praktijk. Deze kennis is nodig voor het up-tot-date houden van zowel het onderwijscurriculum als de onderzoeksagenda. Zeker ook omdat er bij hogescholen steeds meer praktijkgericht onderzoek plaatsvindt.

Voldoende middelen
De AWTI doet verschillende aanbevelingen om de kennisrelatie tussen hogescholen en mkb te versterken. Eén is om het mkb te faciliteren bij het formuleren van onderzoeksvragen. Nu ligt de verantwoordelijkheid nog te veel bij hogescholen om praktijkproblemen vanuit mkb-ondernemingen ‘te vertalen’ naar valide onderzoeksvragen. Richting hogescholen adviseert de AWTI onder meer om de interne organisatie flexibeler te maken voor het snel kunnen inspelen op vragen vanuit het mkb. Ook zouden hogescholen meer aandacht kunnen besteden aan de plaatsing van studenten bij mkb-ondernemingen in het kader van stages en afstudeeropdrachten. En hogescholen zouden docentstages of detachering van docenten richting het bedrijfsleven kunnen stimuleren. Daarbij wordt terecht opgemerkt dat hogescholen wel de beschikking moeten krijgen over voldoende middelen om dit te kunnen realiseren.

 

Gerelateerd

Fontys ontwikkelt op verzoek VNO-NCW kennisplatform big data en mkb

Article

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft Fontys gevraagd een kennisplatform over big data op te zetten, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf. Deze groep maakt namelijk nog weinig gebruik van big data en laat daarmee kansen liggen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft uitgerekend dat de ‘first movers’, de eerste mkb-bedrijven die met big data aan de slag zijn gegaan, een omzetstijging van 100 procent hebben geboekt.

Lees meer

De slag om de arbeidsmarkt in de regio een impuls geven

Article

Publiek-private samenwerking versterken, bedrijven aan het roer van Centers of Expertises, een Regionaal Investeringsfonds zoals in het mbo voor het hbo zijn volgens Doekle Terpstra, voorzitter van UNETO VNI, onder andere nodig om de regionale aansluiting van hogescholen en de arbeidsmarkt een impuls te geven.

Lees meer

RAAK-award 2017 voor beste praktijkgericht onderzoek gaat naar De Haagse Hogeschool

Article

Het RAAK-project Installaties 2020 van De Haagse Hogeschool heeft de RAAK-award 2017 gewonnen. De prijs voor het beste praktijkgerichte onderzoek werd uitgereikt tijdens het jaarlijkse congres van het Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in Nieuwegein.

Lees meer