Actualiteit

Rapport van de Onderwijsinspectie onder hbo-afgestudeerde eerstegraads leraren

Hbo leraar zegt voldoende voorbereid te zijn voor les in bovenbouw havo/vwo

In het hbo opgeleide eerstegraads leraren kijken tevreden terug op hun masteropleiding. Ze zijn erg tevreden over de vakkennis en de vakdidactiek van hun opleiding. Acht op de tien afgestudeerde hbo’ers voelen zich voldoende voorbereid om les te geven in de bovenbouw van havo/vwo. Dit staat in een vandaag gepubliceerd rapport “Beginnende leraren kijken terug“ van de Inspectie van het Onderwijs. Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen: “We zijn blij met de uitkomst van dit rapport. Het bevestigt dat de hbo masters een stevige basis zijn om als eerstegraads docent aan de slag te gaan.”

8 van de 10 hbo leraren zegt voldoende voorbereid te zijn
Veel eerstegraads leraren, afgestudeerd aan het hbo, vinden dat zij voldoende hebben geleerd om bij te dragen aan het verbeteren van het curriculum en om praktijkonderzoek te doen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat veel pedagogisch-didactische vraagstukken, waarvan verondersteld wordt geacht dat deze in de tweedegraads lerarenopleiding reeds aan bod zijn geweest, meer aandacht behoeven, ook in de master. Het gaat daarbij om vragen als: Hoe zorg je dat alle leerlingen worden aangesproken op hun niveau? Hoe ga je om met culturele of sociale verschillen tussen leerlingen?

In het vandaag verschenen rapport van de Inspectie worden suggesties gegeven voor verdere verbeteringen binnen de lerarenopleidingen. In het rapport roept de Inspectie ook de minister en leraren, opleidingen, scholen en andere belanghebbenden op om, de komende jaren, te komen tot een landelijk gedragen visie op doorgaande professionalisering van leraren. De Inspectie schrijft in haar rapport dat er al veel initiatieven en goede voorbeelden van begeleiding en scholing zijn maar vindt dat een systematische aanpak van professionalisering nodig is.

Een serie ’Beginnende leraren kijken terug’
De Inspectie van het Onderwijs heeft nu vier rapporten gepubliceerd in de serie ‘Beginnende leraren kijken terug’. De eerste twee delen, over de pabo’s en de tweedegraads lerarenopleidingen, verschenen in 2015. Vandaag verschenen deel 3 en 4 in de serie. In deze twee rapporten kijken afgestudeerden van de eerstegraads lerarenopleidingen terug op hun opleiding. Deel 3 gaat over afgestudeerden van de universitaire lerarenopleidingen (ulo). Deel 4 betreft de afgestudeerden van de eerstegraads lerarenopleidingen van het hbo.

Verschil hbo en wo eerstegraads leraar
De eerstegraads lerarenopleidingen in wo en hbo zijn verschillend ingericht en hebben verschillende doelgroepen. Daardoor zijn zij niet eenvoudig met elkaar te vergelijken. Studenten van de eerstegraads hbo-masteropleiding hebben in principe allemaal al een tweedegraads bacheloropleiding afgerond. Ook hebben zij na het afronden van hun bachelor al enige jaren gewerkt voordat zij gaan doorstuderen voor een eerstegraads bevoegdheid. Het doel van de hbo-opleiding is om meer kennis van het vak bij te brengen en aandacht te besteden aan vakdidactische vaardigheden, zodat de leraar toegerust is om les te geven in de bovenbouw van havo/vwo. De ulo-studenten hebben eerder een vakbachelor of -master afgerond, bijvoorbeeld een opleiding Frans of Wiskunde. De ulo richt zich specifiek op mensen die nog geen leraar zijn, voor veel ulo-studenten is dit een eerste kennismaking met het beroep van leraar.

Gerelateerd

Coronacrisis toont weerbaarheid hbo-studenten, docenten en medewerkers

Article

Sinds het begin van de coronacrisis hebben hogescholen een enorme inspanning geleverd het onderwijs door te laten gaan. Dat blijkt tot nu toe behoorlijk te lukken. Tegelijkertijd hebben studenten, docenten en medewerkers in het hbo last van de coronamaatregelen. Studenten geven aan dat ze last hebben van stressklachten en onzekerheid. Docenten en medewerkers ervaren op hun beurt veel werkdruk om digitale lesprogramma’s te maken en ze missen als gevolg van het vele thuiswerken het professionele en sociale contact met hun collega’s. “Het piept en het kraakt, maar het hoger beroepsonderwijs gaat door”, reageert voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen op de ‘coronamonitor’ die OCW-minister Van Engelshoven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees meer

Oproep tot herdenking vermoorde leraar Samuel Paty

Article

De Vereniging Hogescholen heeft kennisgenomen van de weerzinwekkende moord op de Franse geschiedenisleraar Samuel Paty. De heer Paty werd op 16 oktober 2020 vermoord omdat hij zijn klas, in het kader van een les over de vrijheid van meningsuiting, afbeeldingen van de profeet Mohammed liet zien. Wij spreken ons medeleven uit in de richting van de familie, vrienden en collega’s van de heer Paty.

Lees meer

Herijkt Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift voor zij-instromers mbo vastgesteld

Article

De Vereniging Hogescholen en de MBO Raad hebben de herijkte versie van het Landelijk Raamwerk Pedagogisch-Didactisch Getuigschrift (PDG) formeel vastgesteld. Vakbekwame beroepsbeoefenaren kunnen zich door middel van een PDG-traject kwalificeren voor het beroep van docent in het mbo. Het PDG voorziet in hun bekwaamheid wat betreft de pedagogische en didactische kennis, inzicht en vaardigheden. 

Lees meer