Actualiteit

RAAK-award nominatie 8: Schoolcijfers, een tweede natuur

Toetsen, meten en data verzamelen om het onderwijs te verbeteren en de leerlingenprestaties te verhogen. Het is niet meer weg te denken uit het huidige onderwijssysteem. Maar hoe analyseer je als school en als leerkracht al deze gegevens? Welke informatie kun je uit die data halen? En hoe helpt dit leerkrachten bij de verbetering en vernieuwing van instructie en onderwijs in de klas, curricula en schoolopbrengsten én het implementeren en evalueren van deze vernieuwingen? Het onderzoeksproject ‘Schoolcijfers, een tweede natuur’ van Hogeschool Rotterdam helpt leerkrachten en schoolleiders in het basisonderwijs hierbij.

Trainingspakket
 Om leerkrachten in het primair onderwijs te helpen data uit schoolfeedbacksystemen (zoals Cito en de Jeugdmonitor) beter toe te passen in de praktijk, zijn studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam samen met schoolleiders en intern begeleiders uit het primair onderwijs in schoolsupportteams aan de slag gegaan binnen het onderzoeksproject ‘Schoolcijfers, een tweede natuur’. Resultaat is een compleet ‘evidence based’ trainingspakket voor datagebruik in (groeps)plannen dat ervoor zorgt dat leerkrachten meer mogelijkheden krijgen om data toe te passen in hun werk en daarmee planmatig leerlingenprestaties te verhogen. Het pakket wordt ingezet in de onderwijspraktijk en de Pabo-opleidingen van de Hogeschool Rotterdam en Erasmus Universiteit.

Internationaal kennisnetwerk
Binnen het project werken de verschillende deelnemende basisscholen samen in een internationaal kennisnetwerk. Dat wordt ondersteund door het netwerk van de kennispartners: de Hogeschool Rotterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit van Antwerpen. Dit kennisnetwerk zorgt voor kenniscirculatie, uitwisseling en disseminatie van de resultaten evenals de borging daarvan in de opleiding van nieuwe leerkrachten. Dankzij dit netwerk wordt nieuwe praktijkgerichte kennis op het gebied van opbrengstgericht werken opgedaan en is er sprake van een duurzaam samenwerkingsverband waarin de kennisuitwisseling en gezamenlijke kennisontwikkeling wordt voortgezet.

RAAK-award
Het RAAK-project ‘Schoolcijfers, een tweede natuur’ is één van de 10 projecten die kans maakt op de RAAK-award 2015, die op 10 december op het SIA-congres 'Vrij baan voor vernieuwing’ wordt uitgereikt. In aanloop naar het SIA-congres belicht de Vereniging Hogescholen in samenwerking met Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wekelijks één van de 10 genomineerde projecten. Nominatie 8 volgt op maandag 23 november.